145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Từ vựng học thuật cho thi IELTS – Academic vocabulary

Home - IELTS - Từ vựng học thuật cho thi IELTS – Academic vocabulary

Từ vựng học thuật cho thi IELTS – Academic vocabulary

Từ vựng học thuật cho thi IELTS – Tự học từ vựng cho bài thi IELTS bằng cách sử dụng các tài liệu của chúng tôi. Hãy tham gia ngay để nâng cao khả năng làm bài thi IELTS của bạn!

(English below)

Từ vựng học thuật cho thi IELTS

Từ vựng học thuật là từ vựng được sử dụng trong các bối cảnh học thuật như bài giảng, sách và bài báo. Nó khác với tiếng Anh hàng ngày hoặc trò chuyện vì nó trang trọng và cụ thể hơn.

Có rất nhiều lợi ích để tăng vốn từ vựng học thuật của bạn. Nó có thể giúp bạn hiểu các bài giảng và văn bản dễ dàng hơn, và thể hiện ý tưởng của riêng bạn rõ ràng hơn. Một từ vựng lớn hơn cũng làm cho bạn nghe thông minh và chuyên nghiệp hơn.

Có một số cách để tăng vốn từ vựng học thuật của bạn. Một là đọc càng nhiều càng tốt, cả tiểu thuyết và phi hư cấu. Khi bạn bắt gặp một từ mà bạn không biết, hãy tìm nó trong một từ điển. Nó cũng hữu ích để giữ một cuốn sổ tay các từ mới và định nghĩa của chúng.

Một cách khác để xây dựng vốn từ vựng học thuật của bạn là lắng nghe các bài giảng và podcast. Khi bạn lắng nghe, hãy ghi chú bất kỳ từ hoặc cụm từ mới nào bạn nghe. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm chúng và thêm chúng vào sổ ghi chép của bạn.

Bạn cũng có thể tìm thấy danh sách từ vựng học thuật trực tuyến hoặc trong sách. Đây có thể là một cách tuyệt vời để học các từ mới, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn hiểu ý nghĩa của từng từ trước khi bạn sử dụng nó.

Một khi bạn đã tăng từ vựng học thuật của mình, bạn sẽ có thể hiểu và sử dụng ngôn ngữ phức tạp hơn. Điều này sẽ giúp bạn trong việc học và cả trong sự nghiệp tương lai của bạn.

 

Tags: IELTS

 


Academic vocabulary

Academic vocabulary is the vocabulary that is used in academic contexts such as lectures, books, and articles. It is different from everyday or conversational English as it is more formal and specific.

There are many benefits to increasing your academic vocabulary. It can help you to understand lectures and texts more easily, and express your own ideas more clearly. A larger vocabulary also makes you sound more intelligent and professional.

There are several ways to increase your academic vocabulary. One is to read as much as possible, both fiction and non-fiction. When you come across a word you don’t know, look it up in a dictionary. It’s also helpful to keep a notebook of new words and their definitions.

Another way to build your academic vocabulary is to listen to lectures and podcasts. As you listen, make a note of any new words or phrases you hear. You can then look them up and add them to your notebook.

You can also find lists of academic vocabulary online or in books. These can be a great way to learn new words, but make sure you understand the meaning of each word before you use it.

Once you have increased your academic vocabulary, you will be able to understand and use more complex language. This will help you in your studies and also in your future career.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider