145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS Writing Dễ Dàng – How to learn IELTS Writing

Home - IELTS - Học IELTS Writing Dễ Dàng – How to learn IELTS Writing

Học IELTS Writing Dễ Dàng – How to learn IELTS Writing

Học IELTS Writing Dễ Dàng – Tìm hiểu cách học IELTS Writing hiệu quả và cải thiện kỹ năng viết của bạn để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

(English below)

Học IELTS Writing Dễ Dàng

kỹ năng viết trong IELTS có thể là một nhiệm vụ khó khăn đối với một số sinh viên. Tuy nhiên, bằng cách làm theo một số mẹo và kỹ thuật đơn giản, có thể cải thiện điểm số viết của bạn.

Dưới đây là một số lời khuyên về cách học kỹ năng viết trong IELTS:

1. Làm quen với định dạng kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS có hai nhiệm vụ – Task 1 và Task 2. Trong Task 1, bạn sẽ được yêu cầu viết báo cáo dựa trên thông tin được đưa ra dưới dạng một hoặc nhiều biểu đồ, sơ đồ hoặc bảng. Trong Task 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

2. Hiểu các tiêu chí đánh dấu

Điều quan trọng là phải hiểu làm thế nào bài kiểm tra viết của bạn sẽ được đánh dấu. Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được đánh dấu dựa trên bốn tiêu chí – thành tích nhiệm vụ, sự gắn kết và sự gắn kết, tài nguyên từ vựng và phạm vi ngữ pháp và độ chính xác. Mỗi tiêu chí trị giá 25% tổng số điểm.

3. Thực hành viết

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS là thực hành viết. Viết càng thường xuyên nhất có thể, về một loạt các chủ đề. Điều này sẽ giúp làm quen với định dạng kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS và cải thiện kỹ năng viết của bạn.

4. Nhận phản hồi về bài viết của bạn

Nó cũng hữu ích để nhận được phản hồi về bài viết của bạn từ một gia sư hoặc giáo viên. Họ sẽ có thể xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần cải thiện và cho bạn lời khuyên về cách cải thiện chúng.

5. Sử dụng tài liệu thực hành kỹ năng viết trong IELTS

Có một số tài liệu thực hành kỹ năng viết trong IELTS có sẵn, cả trực tuyến và in. Đây có thể là một cách tuyệt vời để làm quen với định dạng kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS và thực hành các kỹ năng viết của bạn.

Bằng cách làm theo những lời khuyên đơn giản này, bạn có thể cải thiện điểm kỹ năng viết trong IELTS của mình.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to learn IELTS Writing

IELTS Writing can be a difficult task for some students. However, by following some simple tips and techniques, it is possible to improve your Writing score.

Here are some tips on How to learn IELTS Writing:

1. Familiarize yourself with the IELTS Writing test format

The IELTS Writing test has two tasks – Task 1 and Task 2. In Task 1, you will be asked to write a report based on information given in the form of one or more graphs, diagrams or tables. In Task 2, you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

2. Understand the marking criteria

It is important to understand how your Writing test will be marked. The IELTS Writing test is marked on four criteria – Task Achievement, Coherence and Cohesion, Lexical Resource and Grammatical Range and Accuracy. Each criterion is worth 25% of the total marks.

3. Practice writing

The best way to prepare for the IELTS Writing test is to practice writing. Write as often as you can, on a variety of topics. This will help to familiarize yourself with the IELTS Writing test format and to improve your writing skills.

4. Get feedback on your writing

It is also helpful to get feedback on your writing from a tutor or teacher. They will be able to identify any areas which need improvement and give you advice on how to improve them.

5. Use IELTS Writing practice materials

There are a number of IELTS Writing practice materials available, both online and in print. These can be a great way to familiarize yourself with the IELTS Writing test format and to practice your writing skills.

By following these simple tips, you can improve your IELTS Writing score.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider