145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Tips Làm IELTS Reading – tips do IELTS reading

Home - IELTS - Tips Làm IELTS Reading – tips do IELTS reading

Tips Làm IELTS Reading – tips do IELTS reading

Tips Làm IELTS Reading – Cập nhật những mẹo và kinh nghiệm để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS Reading. Tìm hiểu cách làm bài thật tốt và cải thiện kết quả của bạn ngay hôm nay!

(English below)

Tips Làm IELTS Reading

Trong bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS, bạn sẽ được yêu cầu đọc ba đoạn và trả lời tổng cộng 40 câu hỏi. Các câu hỏi sẽ dựa trên thông tin được cung cấp trong các đoạn.

Bạn sẽ có một giờ để hoàn thành bài kiểm tra.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn làm hết sức mình trong bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS:

1. Đọc kỹ hướng dẫn

Trước khi bạn bắt đầu đọc các đoạn, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu các hướng dẫn. Hãy chú ý đến số lượng câu hỏi bạn cần trả lời và giới hạn thời gian.

2. Bỏ qua các đoạn văn

Trước khi bạn bắt đầu trả lời các câu hỏi, hãy dành một vài phút để lướt qua các đoạn văn. Điều này sẽ giúp bạn có được một ý tưởng về chủ đề tổng thể và ý tưởng chính.

3. Tìm các từ và cụm từ khóa

Khi bạn đọc các đoạn văn, hãy tìm các từ và cụm từ khóa sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi. Gạch chân hoặc làm nổi bật những từ và cụm từ này để bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng sau.

4. Trả lời các câu hỏi theo thứ tự

Bắt đầu với câu hỏi đầu tiên và thực hiện theo cách của bạn thông qua các đoạn văn, trả lời từng câu hỏi khi bạn đi. Nếu bạn bị mắc kẹt trong một câu hỏi, hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo và quay lại với nó sau.

5. Kiểm tra lại câu trả lời của bạn

Khi bạn đã hoàn thành tất cả các câu hỏi, hãy quay lại và kiểm tra câu trả lời của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã trả lời tất cả các câu hỏi và câu trả lời của bạn là chính xác.

 

Tags: Reading, IELTS

 


tips do IELTS reading

In the IELTS Reading test, you will be asked to read three passages and answer a total of 40 questions. The questions will be based on the information provided in the passages.

You will have one hour to complete the test.

Here are some tips to help you do your best on the IELTS Reading test:

1. Read the instructions carefully

Before you start reading the passages, make sure you understand the instructions. Pay close attention to the number of questions you need to answer and the time limit.

2. Skim the passages

Before you start answering the questions, take a few minutes to skim the passages. This will help you get an idea of the overall topic and main ideas.

3. Find key words and phrases

As you read the passages, look for key words and phrases that will help you answer the questions. Underline or highlight these words and phrases so you can easily find them later.

4. Answer the questions in order

Start with the first question and work your way through the passages, answering each question as you go. If you get stuck on a question, move on to the next one and come back to it later.

5. Double-check your answers

Once you have finished all of the questions, go back and check your answers. Make sure you have answered all of the questions and that your answers are correct.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider