145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Phòng thi IELTS – IELTS exam room

Home - IELTS - Phòng thi IELTS – IELTS exam room

Phòng thi IELTS – IELTS exam room

Phòng thi IELTS – Cập nhật tất cả thông tin về phòng thi IELTS, bao gồm các lời khuyên hữu ích, các tài liệu tham khảo và các bảng điểm.

(English below)

Phòng thi IELTS

Khi bạn vào phòng thi IELTS, bạn sẽ được gặp một người xâm nhập thân thiện, người sẽ kiểm tra ID của bạn và cung cấp cho bạn một chỗ ngồi. Căn phòng sẽ được thiết lập với các hàng bàn, mỗi cái có bút chì và giấy. Bạn sẽ có một bảng câu trả lời và một bài viết câu hỏi.

Người xâm nhập sẽ bắt đầu bài kiểm tra bằng cách đọc các hướng dẫn. Sau đó, bạn sẽ có 1 giờ 45 phút để hoàn thành kỳ thi.

Kỳ thi IELTS được thiết kế để kiểm tra kỹ năng tiếng Anh của bạn. Các phần lắng nghe và đọc sẽ kiểm tra khả năng hiểu tiếng Anh của bạn. Các phần viết và nói sẽ kiểm tra khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn.

Phần nghe sẽ kéo dài trong 30 phút. Bạn sẽ nghe một bản ghi âm và trả lời các câu hỏi. Bản ghi sẽ được phát một lần.

Phần đọc sẽ kéo dài trong 60 phút. Bạn sẽ đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. Các đoạn văn sẽ được chọn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm tạp chí, báo chí và sách.

Phần viết sẽ kéo dài trong 60 phút. Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận và một lá thư.

Phần nói sẽ kéo dài trong 11-14 phút. Bạn sẽ có một cuộc trò chuyện với một giám khảo.

Khi bài kiểm tra kết thúc, bạn sẽ đưa tay vào bảng câu trả lời và giấy câu hỏi cho người nhập viện. Sau đó bạn sẽ được tự do rời đi.

IELTS là một bài kiểm tra các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Nó không phải là một bài kiểm tra trí thông minh của bạn hoặc khả năng học hỏi của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là IELTS là một bài kiểm tra các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần phải có một sự hiểu biết tốt về ngữ pháp, từ vựng và phát âm.

IELTS là một bài kiểm tra được quốc tế công nhận về trình độ tiếng Anh. Nó được chấp nhận bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Úc, New Zealand và Canada.

IELTS là một bài kiểm tra các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Nó không phải là một bài kiểm tra trí thông minh của bạn hoặc khả năng học hỏi của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là IELTS là một bài kiểm tra các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần phải có một sự hiểu biết tốt về ngữ pháp, từ vựng và phát âm.

IELTS là một bài kiểm tra được quốc tế công nhận về trình độ tiếng Anh. Nó được chấp nhận bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Úc, New Zealand và Canada.

 

Tags: IELTS

 


IELTS exam room

When you enter an IELTS exam room, you will be met by a friendly invigilator who will check your ID and give you a seat. The room will be set up with rows of desks, each with a pencil and paper. You will have an answer sheet and a question paper.

The invigilator will start the exam by reading out the instructions. You will then have 1 hour and 45 minutes to complete the exam.

The IELTS exam is designed to test your English language skills. The listening and reading sections will test your ability to understand English. The writing and speaking sections will test your ability to communicate in English.

The listening section will last for 30 minutes. You will listen to a recording and answer questions. The recording will be played once.

The reading section will last for 60 minutes. You will read passages and answer questions. The passages will be chosen from a variety of sources, including magazines, newspapers and books.

The writing section will last for 60 minutes. You will be asked to write an essay and a letter.

The speaking section will last for 11-14 minutes. You will have a conversation with an examiner.

When the exam is finished, you will hand in your answer sheet and question paper to the invigilator. You will then be free to leave.

IELTS is a test of your English language skills. It is not a test of your intelligence or your ability to learn. However, it is important to remember that IELTS is a test of your English language skills. This means that you will need to have a good understanding of grammar, vocabulary and pronunciation.

IELTS is an internationally recognised test of English language proficiency. It is accepted by universities and employers in many countries, including the UK, Australia, New Zealand and Canada.

IELTS is a test of your English language skills. It is not a test of your intelligence or your ability to learn. However, it is important to remember that IELTS is a test of your English language skills. This means that you will need to have a good understanding of grammar, vocabulary and pronunciation.

IELTS is an internationally recognised test of English language proficiency. It is accepted by universities and employers in many countries, including the UK, Australia, New Zealand and Canada.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider