145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Thời gian thi IELTS: Tất cả những thứ cần biết – Exam time for reading IELTS

Home - IELTS - Thời gian thi IELTS: Tất cả những thứ cần biết – Exam time for reading IELTS

Thời gian thi IELTS: Tất cả những thứ cần biết – Exam time for reading IELTS

Thời gian thi IELTS: Tất cả những thứ cần biết – Tìm hiểu thời gian thi IELTS của bạn và cách tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi của bạn.

(English below)

Thời gian thi IELTS: Tất cả những thứ cần biết

Đó là thời gian thi cho việc kỹ năng đọc trong IELTS và điều đó có nghĩa là đã đến lúc phải kinh doanh và chuẩn bị cho ngày trọng đại. Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng đọc một loạt các văn bản một cách chính xác và nhanh chóng, và để xác định và hiểu các ý tưởng và chi tiết chính. Bài kiểm tra được chia thành ba phần, mỗi phần có một loại văn bản khác nhau. Trong phần đầu tiên, bạn sẽ đọc một văn bản ngắn và trả lời một số câu hỏi về nó. Trong phần thứ hai, bạn sẽ đọc một văn bản dài hơn và trả lời các câu hỏi về điều đó. Trong phần thứ ba, bạn sẽ đọc hai văn bản và trả lời câu hỏi trên cả hai.

Để làm tốt trong bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS, bạn cần có khả năng đọc nhanh và chính xác, và để hiểu các ý tưởng và chi tiết chính trong văn bản. Bạn cũng cần có khả năng trả lời các câu hỏi một cách nhanh chóng và chính xác. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS.

1. Đọc một loạt các văn bản

Một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS là đọc nhiều loại văn bản. Điều này sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng đọc của bạn và làm quen với các loại văn bản khác nhau. Cố gắng đọc một loạt các văn bản, bao gồm báo, tạp chí, trang web, sách và truyện tranh.

2. Thực hành đọc nhanh chóng

Trong bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS, bạn sẽ được giới hạn thời gian cho mỗi phần. Điều này có nghĩa là bạn cần có khả năng đọc nhanh chóng và chính xác. Một cách để thực hành đọc nhanh là thời gian khi bạn đang đọc. Hãy thử xem bạn mất bao lâu để đọc một trang của một cuốn sách hoặc một bài báo trên tạp chí. Sau đó, hãy thử xem liệu bạn có thể giảm thời gian đó không.

3. Hiểu các loại câu hỏi

Có ba loại câu hỏi trong bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS: Nhiều lựa chọn, câu trả lời ngắn và hoàn thành câu. Bạn cần hiểu từng loại câu hỏi đang yêu cầu bạn làm gì.

Câu hỏi trắc nghiệm:

Với nhiều câu hỏi lựa chọn, bạn cần chọn câu trả lời chính xác từ danh sách các tùy chọn.

Câu trả lời ngắn câu hỏi:

Với câu hỏi ngắn câu hỏi, bạn cần viết một từ hoặc cụm từ để trả lời câu hỏi.

Câu hỏi hoàn thành câu:

Với câu hỏi hoàn thành câu, bạn cần hoàn thành một câu bằng cách viết một từ hoặc cụm từ.

4. Skim và quét văn bản

Khi bạn đang đọc văn bản, trước tiên bạn nên lướt qua nó để có được ý tưởng về nội dung tổng thể. Sau đó, bạn nên quét nó để tìm thông tin cụ thể mà bạn cần. Skimming và quét đều là những kỹ năng đọc quan trọng mà bạn sẽ cần phải thực hành.

5. Thực hành trả lời câu hỏi

Khi bạn đã đọc văn bản, sau đó bạn nên trả lời các câu hỏi. Điều quan trọng là phải thực hành trả lời các câu hỏi để bạn có thể làm điều đó một cách nhanh chóng và chính xác vào ngày kiểm tra.

6. Nghỉ ngơi nhiều

Hãy chắc chắn rằng bạn được nghỉ ngơi nhiều trước khi kiểm tra. Bạn sẽ cần phải cảnh giác và tập trung trong quá trình kiểm tra, và nếu bạn mệt mỏi, bạn sẽ thấy khó tập trung hơn.

7. Giữ bình tĩnh

Vào ngày kiểm tra, điều quan trọng là giữ bình tĩnh. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng, hãy hít một vài hơi thở sâu và nhắc nhở bản thân rằng bạn đã chuẩn bị tốt.

 

Tags: IELTS

 


Exam time for reading IELTS

It’s exam time for IELTS reading and that means it’s time to get down to business and prepare for the big day. The IELTS reading test is designed to assess your ability to read a range of texts accurately and quickly, and to identify and understand the main ideas and details. The test is split into three sections, each with a different text type. In the first section you will read a short text and answer some questions on it. In the second section you will read a longer text and answer questions on that. In the third section you will read two texts and answer questions on both.

To do well in the IELTS reading test you need to be able to read quickly and accurately, and to understand the main ideas and details in the text. You also need to be able to answer the questions quickly and accurately. Here are some tips to help you prepare for the IELTS reading test.

1. Read a variety of texts

One of the best ways to prepare for the IELTS reading test is to read a variety of texts. This will help you to develop your reading skills and to become familiar with different text types. Try to read a wide range of texts, including newspapers, magazines, websites, books and comics.

2. Practice reading quickly

In the IELTS reading test you will be given a time limit for each section. This means that you need to be able to read quickly and accurately. One way to practice reading quickly is to time yourself when you are reading. Try to see how long it takes you to read a page of a book or a magazine article. Then try to see if you can reduce that time.

3. Understand the question types

There are three types of questions in the IELTS reading test: multiple choice, short answer and sentence completion. You need to understand what each type of question is asking you to do.

Multiple choice questions:

With multiple choice questions you need to choose the correct answer from a list of options.

Short answer questions:

With short answer questions you need to write a word or phrase to answer the question.

Sentence completion questions:

With sentence completion questions you need to complete a sentence by writing a word or phrase.

4. Skim and scan the text

When you are reading the text, you should first skim it to get an idea of the overall content. Then you should scan it to find the specific information that you need. Skimming and scanning are both important reading skills that you will need to practice.

5. Practice answering questions

Once you have read the text, you should then answer the questions. It is important to practice answering questions so that you can do it quickly and accurately on the day of the test.

6. Get plenty of rest

Make sure that you get plenty of rest before the test. You will need to be alert and focused during the test, and if you are tired you will find it more difficult to concentrate.

7. Stay calm

On the day of the test, it is important to stay calm. If you start to feel anxious, take a few deep breaths and remind yourself that you have prepared well.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider