145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện việc đọc của bạn trong IELTS – How to improve your reading in IELTS

Home - IELTS - Cách cải thiện việc đọc của bạn trong IELTS – How to improve your reading in IELTS

Cách cải thiện việc đọc của bạn trong IELTS – How to improve your reading in IELTS

Cách cải thiện việc đọc của bạn trong IELTS – How to improve your reading in IELTS Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện việc đọc của bạn trong IELTS

1. Hiểu câu hỏi: Trước khi bạn bắt đầu đọc, hãy dành vài phút để đọc kỹ các câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đang được hỏi. Nếu bạn không hiểu câu hỏi, bạn đã thắng được có thể trả lời chính xác.

2. Quét văn bản: Sau khi bạn đọc các câu hỏi, hãy nhanh chóng quét văn bản để có được ý tưởng tổng thể về những gì nó nói về. Điều này sẽ giúp bạn xác định các từ khóa và chủ đề mà bạn cần tập trung vào.

3. Đọc một cách chiến lược: Một khi bạn đã xác định các chủ đề chính, hãy đọc văn bản một cách chiến lược. Tập trung vào các phần có liên quan đến các câu hỏi bạn cần trả lời.

4. Ghi chú: Khi bạn đọc, hãy ghi chú các điểm chính mà bạn muốn nhớ. Điều này sẽ giúp bạn nhớ lại thông tin quan trọng khi bạn viết câu trả lời của mình.

5. Sử dụng văn bản để trả lời các câu hỏi: Khi bạn trả lời các câu hỏi, hãy sử dụng văn bản để giúp bạn. Điều này có nghĩa là bạn nên tham khảo các câu và đoạn cụ thể để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

6. Thực hành: Cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng đọc của bạn là thực hành. Đọc càng nhiều càng tốt và tham gia các bài kiểm tra thực hành IELTS để làm quen với định dạng.

7. Nhận trợ giúp: Nếu bạn thấy khó hiểu văn bản, hãy nhận trợ giúp từ một gia sư hoặc khóa học chuẩn bị IELTS. Họ có thể cung cấp cho bạn những lời khuyên và lời khuyên hữu ích về cách đọc hiệu quả hơn.

8. Nghỉ giải lao: Điều quan trọng là phải nghỉ thường xuyên trong khi bạn đọc. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và duy trì sự tập trung của bạn.

9. Hãy tích cực: Don Tiết để sai lầm làm bạn nản lòng. Hãy nhớ rằng tất cả mọi người đều phạm sai lầm, và tập trung vào việc học hỏi từ họ.

10. Hãy vui vẻ: Đọc sách có thể là một trải nghiệm thú vị và bổ ích. Tìm kiếm các văn bản thú vị để đọc và cố gắng tận hưởng quá trình.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve your reading in IELTS

1. Understand the Question: Before you start reading, take a few minutes to read the questions carefully and make sure you understand what you are being asked. If you don’t understand the question, you won’t be able to answer it correctly.

2. Scan the Text: After you’ve read the questions, scan the text quickly to get an overall idea of what it is about. This will help you to identify the key words and topics that you need to focus on.

3. Read Strategically: Once you’ve identified the key topics, read the text strategically. Focus on the sections that are relevant to the questions you need to answer.

4. Take Notes: As you’re reading, take notes of key points that you want to remember. This will help you to recall important information when you’re writing your answers.

5. Use the Text to Answer Questions: When you’re answering the questions, use the text to help you. This means that you should refer to specific sentences and passages to support your answers.

6. Practise: The best way to improve your reading skills is to practise. Read as much as you can and take part in IELTS practice tests to get used to the format.

7. Get Help: If you’re finding it difficult to understand the text, get help from a tutor or an IELTS prep course. They can provide you with useful tips and advice on how to read more effectively.

8. Take Breaks: It’s important to take regular breaks while you’re reading. This will help you to stay focused and maintain your concentration.

9. Stay Positive: Don’t let mistakes discourage you. Keep in mind that everyone makes mistakes, and focus on learning from them.

10. Have Fun: Reading can be a fun and rewarding experience. Look for interesting texts to read and try to enjoy the process.

Tags: , Cách học hiệu quả cho kỳ thi IELTS, Cách tối ưu hóa đọc IELTS, Các bước cơ bản để đọc hiểu IELTS, Đọc hiểu IELTS trong thời gian ngắn, Cách đọc hiểu IELTS hiệu quả nhất,

Hashtag: #IELTSReadingImprovement

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider