145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Tài liệu luyện thi IELTS – IELTS exam preparation documents

Home - IELTS - Tài liệu luyện thi IELTS – IELTS exam preparation documents

Tài liệu luyện thi IELTS – IELTS exam preparation documents

Tài liệu luyện thi IELTS – Cung cấp các tài liệu luyện thi IELTS chất lượng cao giúp bạn có được điểm số cao trong kỳ thi IELTS.

(English below)

Tài liệu luyện thi IELTS

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường thành thạo tiếng Anh của bạn. Nó được chấp nhận rộng rãi như một bằng chứng về trình độ tiếng Anh của các trường đại học, nhà tuyển dụng và chính phủ trên khắp thế giới.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm: đào tạo học tập và nói chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học ở cấp độ đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (ví dụ: Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh của họ cho công việc hoặc các mục đích khác.

IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assessment English.

Phí kiểm tra IELTS là Rs. 12.650/-

Phí kiểm tra IELTS phải trả trực tuyến tại thời điểm đăng ký.

IELTS Học thuật và đào tạo chung đều là các bài kiểm tra trên giấy.

Định dạng thử nghiệm

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: đọc, viết, nghe và nói.

Đọc: Bạn sẽ có 60 phút để đọc ba hoặc bốn đoạn và trả lời 40 câu hỏi.

Viết: Bạn sẽ có 60 phút để viết một bài luận và báo cáo Task 1 hoặc 2.

Nghe: Bạn sẽ có 30 phút để nghe bốn bản ghi âm và trả lời 40 câu hỏi.

Nói: Bạn sẽ có một cuộc trò chuyện 11 phút14 với một giám khảo và hoàn thành hai nhiệm vụ.

Nội dung kiểm tra

IELTS học thuật đo lường khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật. Nội dung kiểm tra tập trung vào học thuật và bao gồm một loạt các chủ đề có khả năng gặp phải trong nghiên cứu đại học.

IELTS General Training đo lường khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong một bối cảnh chung. Nội dung thử nghiệm có bản chất chung hơn và bao gồm các chủ đề phù hợp cho những người đang có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh của họ cho công việc hoặc các mục đích khác.

Điểm số ban nhạc IELTS

Kết quả IELTS được báo cáo trên thang điểm 9.

Điểm ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Điểm ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Điểm ban nhạc 7: Người dùng tốt

Điểm ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Điểm ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Điểm ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Điểm ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Điểm băng 2: Người dùng không liên tục

Điểm ban nhạc 1: Người không dùng

Chuẩn bị IELTS

Có một số cách bạn có thể chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, bao gồm cả tự học, tham dự một khóa học trực tiếp hoặc tham gia một khóa học trực tuyến.

Ielts tự học

Nếu bạn quyết định tự học cho bài kiểm tra IELTS, có một số tài nguyên có thể giúp bạn.

Hội đồng Anh cung cấp một bài kiểm tra thực hành IELTS miễn phí mà bạn có thể thực hiện trực tuyến.

Các tài liệu thực hành IELTS chính thức có sẵn để mua từ Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assessment English.

Các khóa học chuẩn bị IELTS

Nếu bạn muốn một số hướng dẫn và hỗ trợ từ một giáo viên có trình độ, bạn có thể tham dự khóa học chuẩn bị IELTS trực tiếp. Các khóa học này thường được cung cấp bởi các trường ngôn ngữ và trường đại học.

Các khóa học trực tuyến IELTS

Nếu bạn thích học trực tuyến, có một số khóa học chuẩn bị IELTS có sẵn. Các khóa học này thường được cung cấp bởi các trường ngôn ngữ và trường đại học trực tuyến.

Ngày kiểm tra IELTS

Các bài kiểm tra IELTS được cung cấp thường xuyên trong suốt cả năm. Bạn có thể tìm thấy một danh sách các ngày kiểm tra trên trang web của IELTS.

Vị trí kiểm tra IELTS

Các bài kiểm tra IELTS được cung cấp tại một số địa điểm trên thế giới. Bạn có thể tìm thấy một danh sách các vị trí kiểm tra trên trang web IELTS.

Cách đăng ký kiểm tra IELTS

Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến.

Khi bạn đăng ký kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần cung cấp thông tin sau:

Thông tin cá nhân của bạn

Chi tiết liên lạc của bạn

Chi tiết hộ chiếu của bạn

Ngày kiểm tra ưa thích của bạn

Vị trí kiểm tra ưa thích của bạn

Bạn cũng sẽ cần phải trả phí kiểm tra IELTS.

Khi bạn đã đăng ký kiểm tra IELTS, bạn sẽ được gửi xác nhận email. Email này sẽ chứa số tham chiếu kiểm tra IELTS của bạn, bạn sẽ cần báo giá khi đặt bài kiểm tra của mình.

 

Tags: luyện thi IELTS, IELTS

 


IELTS exam preparation documents

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. It is widely accepted as a proof of English language proficiency by universities, employers, and governments around the world.

IELTS is available in two test formats: Academic and General Training. The Academic test is for those who want to study at a tertiary level in an English-speaking country. The General Training test is for those who want to migrate to an English-speaking country (e.g., Australia, Canada, New Zealand, the UK) or who need to provide evidence of their English language proficiency for work or other purposes.

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia, and Cambridge Assessment English.

IELTS test fee is Rs. 12,650/-

IELTS test fee is payable online at the time of registration.

IELTS Academic and General Training are both paper-based tests.

Test Format

The IELTS test has four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking.

Reading: You will have 60 minutes to read three or four passages and answer 40 questions.

Writing: You will have 60 minutes to write an essay and a task 1 or 2 report.

Listening: You will have 30 minutes to listen to four recordings and answer 40 questions.

Speaking: You will have a 11–14-minute conversation with an examiner and complete two tasks.

Test Content

IELTS Academic measures your ability to communicate in English in an academic context. The test content is academically focused and covers a wide range of topics that are likely to be encountered in university study.

IELTS General Training measures your ability to communicate in English in a general context. The test content is more general in nature and covers topics that are suitable for those who are planning to migrate to an English-speaking country or who need to provide evidence of their English language proficiency for work or other purposes.

IELTS Band Scores

IELTS results are reported on a 9-band scale.

Band score 9: Expert user

Band score 8: Very good user

Band score 7: Good user

Band score 6: Competent user

Band score 5: Modest user

Band score 4: Limited user

Band score 3: Extremely limited user

Band score 2: Intermittent user

Band score 1: Non-user

IELTS Preparation

There are a number of ways you can prepare for the IELTS test, including self-study, attending a face-to-face course, or taking an online course.

IELTS Self-study

If you decide to self-study for the IELTS test, there are a number of resources that can help you.

The British Council offers a free IELTS practice test that you can take online.

The Official IELTS Practice Materials are available for purchase from the British Council, IDP: IELTS Australia, and Cambridge Assessment English.

IELTS Preparation Courses

If you would like some guidance and support from a qualified teacher, you can attend a face-to-face IELTS preparation course. These courses are typically offered by language schools and universities.

IELTS Online Courses

If you prefer to study online, there are a number of IELTS preparation courses available. These courses are typically offered by online language schools and universities.

IELTS Test Dates

IELTS tests are offered on a regular basis throughout the year. You can find a list of test dates on the IELTS website.

IELTS Test Locations

IELTS tests are offered at a number of locations around the world. You can find a list of test locations on the IELTS website.

How to Register for the IELTS Test

You can register for the IELTS test online.

When you register for the IELTS test, you will need to provide the following information:

Your personal details

Your contact details

Your passport details

Your preferred test date

Your preferred test location

You will also need to pay the IELTS test fee.

Once you have registered for the IELTS test, you will be sent an email confirmation. This email will contain your IELTS test reference number, which you will need to quote when you book your test.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider