145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Tài Liệu Học IELTS Writing – IELTS WRITING

Home - IELTS - Tài Liệu Học IELTS Writing – IELTS WRITING

Tài Liệu Học IELTS Writing – IELTS WRITING

Tài Liệu Học IELTS Writing-Cập nhật các tài liệu hữu ích về việc học IELTS Writing, cung cấp các bài học, kĩ thuật và các lời khuyên để giúp bạn đạt điểm cao trong IELTS Writing.

(English below)

Tài Liệu Học IELTS Writing

kỹ năng viết trong IELTS: Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được chia thành hai phần; Phần 1 là một bài luận ngắn, và phần 2 là một bài luận dài. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS.

Phần 1: Trong phần đầu tiên của bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận ngắn ít nhất 250 từ. Bạn sẽ phải viết về một chủ đề nhất định.

Phần 2: Trong phần thứ hai của bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận về ít nhất 350 từ về một chủ đề nhất định. Bạn sẽ phải thể hiện khả năng của mình để phát triển một lập luận và hỗ trợ ý tưởng của bạn với bằng chứng và ví dụ.

Mẹo kỹ năng viết trong IELTS:

1. Đọc các hướng dẫn cẩn thận trước khi bạn bắt đầu viết.

2. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu nhiệm vụ.

3. Lập kế hoạch bài luận của bạn trước khi bạn bắt đầu viết.

4. Sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp trong bài luận của bạn.

5. Sử dụng nhiều cấu trúc câu trong bài luận của bạn.

6. Sử dụng nhiều từ và cụm từ liên kết trong bài luận của bạn.

7. Hãy chắc chắn rằng bài luận của bạn được tổ chức tốt và mạch lạc.

8. Hãy chắc chắn rằng bạn trả lời câu hỏi được hỏi.

9. Chỉnh sửa và đọc lại bài luận của bạn trước khi bạn gửi nó.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS WRITING

IELTS Writing: The IELTS Writing test is divided into two parts; Part 1 is a short essay, and Part 2 is a long essay. You will have 60 minutes to complete the IELTS Writing test.

Part 1: In the first part of the IELTS Writing test, you will be asked to write a short essay of at least 250 words. You will have to write about a given topic.

Part 2: In the second part of the IELTS Writing test, you will be asked to write an essay of at least 350 words on a given topic. You will have to show your ability to develop an argument and support your ideas with evidence and examples.

IELTS Writing Tips:

1. Read the instructions carefully before you start writing.

2. Make sure you understand the task.

3. Plan your essay before you start writing.

4. Use a range of vocabulary and grammatical structures in your essay.

5. Use a variety of sentence structures in your essay.

6. Use a variety of linking words and phrases in your essay.

7. Make sure your essay is well-organized and coherent.

8. Make sure you answer the question that is asked.

9. Edit and proofread your essay before you submit it.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider