145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Luyện Thi IELTS Miễn Phí – Tạo Kỹ Năng Nghe Nói Đọc Viết – Free IELTS exam preparation website

Home - IELTS - Luyện Thi IELTS Miễn Phí – Tạo Kỹ Năng Nghe Nói Đọc Viết – Free IELTS exam preparation website

Luyện Thi IELTS Miễn Phí – Tạo Kỹ Năng Nghe Nói Đọc Viết – Free IELTS exam preparation website

Luyện Thi IELTS Miễn Phí – Tạo Kỹ Năng Nghe Nói Đọc Viết – Hãy học IELTS cùng trang web của chúng tôi và tạo kỹ năng nghe nói đọc viết với hơn 10.000 bài tập miễn phí!

(English below)

Luyện Thi IELTS Miễn Phí – Tạo Kỹ Năng Nghe Nói Đọc Viết

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiewment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm. Bài kiểm tra có hai phiên bản, phiên bản học tập và đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS đánh giá khả năng của bạn trong việc lắng nghe, đọc, viết và nói – nói cách khác, nó kiểm tra các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra được thiết kế để công bằng cho tất cả các người tham gia thử nghiệm, bất kể quốc tịch hay trình độ tiếng Anh của họ.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan di trú và các cơ quan chính phủ.

Có một số trang web chuẩn bị kỳ thi IELTS miễn phí có thể giúp bạn có được điểm số bạn cần.

Trang web IELTS của Hội đồng Anh là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Nó cung cấp một loạt các tài nguyên miễn phí, bao gồm các bài kiểm tra thực hành, câu hỏi mẫu và mẹo về cách chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS.

Trang web IDP IELTS cũng có một loạt các tài nguyên miễn phí, bao gồm các bài kiểm tra thực hành và câu hỏi mẫu.

IELTS Online là một tài nguyên miễn phí tuyệt vời khác, cung cấp các bài kiểm tra thực hành, câu hỏi mẫu và mẹo về cách chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS.

E2L Language là một tài nguyên miễn phí tuyệt vời khác, cung cấp một loạt các bài kiểm tra thực hành, câu hỏi mẫu và mẹo về cách chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS.

Cuối cùng, các tài liệu thực hành chính thức của IELTS được xuất bản bởi Cambridge Assessment English và có sẵn để mua từ một loạt các nhà bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến. Các tài liệu thực hành IELTS chính thức bao gồm bốn bài kiểm tra thực hành hoàn chỉnh, cũng như các mô -đun đọc và viết thêm.

Vì vậy, bạn có nó – một loạt các trang web chuẩn bị kỳ thi IELTS miễn phí có thể giúp bạn có được điểm số bạn cần. Chúc may mắn!

 

Tags: luyện thi IELTS, IELTS

 


Free IELTS exam preparation website

IELTS (International English Language Testing System) is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is one of the most popular English language proficiency tests in the world. Over 3 million tests are taken each year. The test has two versions, the Academic and the General Training versions. The Academic version is intended for those who want to pursue higher education, while the General Training version is for those who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS test assesses your abilities in listening, reading, writing and speaking – in other words, it tests your English language skills. The test is designed to be fair to all test takers, regardless of their nationality or level of English.

IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

There are a number of free IELTS exam preparation websites that can help you to get the score you need.

The British Council IELTS website is a great place to start. It offers a range of free resources, including practice tests, sample questions and tips on how to prepare for the IELTS test.

The IDP IELTS website also has a range of free resources, including practice tests and sample questions.

IELTS Online is another great free resource, offering practice tests, sample questions and tips on how to prepare for the IELTS test.

E2Language is another excellent free resource, offering a range of practice tests, sample questions and tips on how to prepare for the IELTS test.

Finally, the Official IELTS Practice Materials are published by Cambridge Assessment English and are available to purchase from a range of online and offline retailers. The Official IELTS Practice Materials include four complete practice tests, as well as extra Reading and Writing modules.

So there you have it – a range of free IELTS exam preparation websites that can help you to get the score you need. Good luck!

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider