145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Học luyện thi IELTS hiệu quả – IELTS

Home - IELTS - IELTS – Học luyện thi IELTS hiệu quả – IELTS

IELTS – Học luyện thi IELTS hiệu quả – IELTS

IELTS – Học luyện thi IELTS hiệu quả – Học cách làm bài thi IELTS hiệu quả với các bài học, đề thi mẫu và các chia sẻ của các chuyên gia IELTS.

(English below)

IELTS – Học luyện thi IELTS hiệu quả

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) được công nhận rộng rãi là thước đo đáng tin cậy và chính xác về trình độ tiếng Anh. Nó được sử dụng bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn và cơ quan nhập cư.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm: đào tạo học tập và nói chung. Bài kiểm tra học thuật được thiết kế cho những người muốn học tập hoặc đào tạo ở cấp độ đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần cung cấp bằng chứng về các kỹ năng tiếng Anh của họ cho công việc hoặc các mục đích khác.

IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn và cơ quan nhập cư.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm: đào tạo học tập và nói chung.

IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn và cơ quan nhập cư.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm: đào tạo học tập và nói chung.

Bài kiểm tra học thuật được thiết kế cho những người muốn học tập hoặc đào tạo ở cấp độ đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần cung cấp bằng chứng về các kỹ năng tiếng Anh của họ cho công việc hoặc các mục đích khác.

IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge.

 

Tags: luyện thi IELTS, IELTS

 


IELTS

The International English Language Testing System (IELTS) is widely recognised as a reliable and accurate measure of English language proficiency. It is used by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies and immigration authorities.

IELTS is available in two test formats: Academic and General Training. The Academic test is designed for people who want to study or train at a tertiary level in an English-speaking country. The General Training test is for those who want to migrate to an English-speaking country, or who need to provide evidence of their English language skills for work or other purposes.

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. Over 3 million tests are taken each year.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies and immigration authorities.

IELTS is available in two test formats: Academic and General Training.

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. Over 3 million tests are taken each year.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies and immigration authorities.

IELTS is available in two test formats: Academic and General Training.

The Academic test is designed for people who want to study or train at a tertiary level in an English-speaking country.

The General Training test is for those who want to migrate to an English-speaking country, or who need to provide evidence of their English language skills for work or other purposes.

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider