145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Làm thế nào tôi có thể cải thiện việc đọc ielts – how can i improve IELTS reading

Home - IELTS - Làm thế nào tôi có thể cải thiện việc đọc ielts – how can i improve IELTS reading

Làm thế nào tôi có thể cải thiện việc đọc ielts – how can i improve IELTS reading

Làm thế nào tôi có thể cải thiện việc đọc ielts – how can i improve IELTS reading Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Làm thế nào tôi có thể cải thiện việc đọc ielts

1. Đặt cho mình giới hạn thời gian: Trước khi bạn bắt đầu kiểm tra đọc IELTS, hãy đặt cho mình giới hạn thời gian mà bạn phải tuân thủ để hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và duy trì nhiệm vụ trong suốt bài kiểm tra.

2. Tăng từ vựng của bạn: Bạn càng biết nhiều từ, bạn sẽ có thể hiểu các đoạn văn tốt hơn và trả lời các câu hỏi. Hãy chắc chắn dành một chút thời gian để học các từ mới và định nghĩa của chúng.

3. Đọc cẩn thận đoạn văn: Trước khi bạn bắt đầu trả lời các câu hỏi, hãy đọc cẩn thận đoạn văn và đảm bảo bạn hiểu những điểm và lập luận chính.

4. Tập trung vào các từ khóa: Hãy chú ý đến các từ khóa trong các câu hỏi. Những từ này sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định thông tin liên quan trong đoạn văn.

5. Bỏ qua đoạn văn: Bỏ qua đoạn văn để có được cảm giác tổng thể về các điểm chính. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định thông tin liên quan.

6. Tìm câu trả lời trong đoạn văn: Một khi bạn đã xác định được thông tin liên quan, hãy tìm câu trả lời trong đoạn văn. Điều này sẽ giúp bạn tránh lãng phí thời gian để tìm kiếm câu trả lời.

7. Trả lời các câu hỏi: Một khi bạn đã xác định được thông tin liên quan, hãy trả lời các câu hỏi. Hãy chắc chắn để đọc câu hỏi cẩn thận và trả lời chính xác.

8. Thực hành: Cách tốt nhất để cải thiện điểm đọc IELTS của bạn là luyện tập. Dành thời gian mỗi ngày để đọc các đoạn thực hành IELTS và trả lời các câu hỏi.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

how can i improve IELTS reading

1. Set yourself a time limit: Before you begin the IELTS reading test, set yourself a time limit that you must adhere to in order to complete the test in the allotted time. This will help you to focus and remain on task throughout the test.

2. Increase your vocabulary: The more words you know, the better you will be able to understand the passages and answer the questions. Make sure to spend some time learning new words and their definitions.

3. Read the passage carefully: Before you begin answering the questions, read the passage carefully and make sure you understand the main points and arguments.

4. Focus on key words: Pay close attention to key words in the questions. These words will help you to quickly identify the relevant information in the passage.

5. Skim the passage: Skim the passage to get an overall sense of the main points. This will help you to quickly identify the relevant information.

6. Look for the answer in the passage: Once you have identified the relevant information, look for the answer in the passage. This will help you to avoid wasting time searching for the answer.

7. Answer the questions: Once you have identified the relevant information, answer the questions. Make sure to read the question carefully and answer it accurately.

8. Practice: The best way to improve your IELTS reading score is to practice. Spend some time each day reading IELTS practice passages and answering the questions.

Tags: , IELTS, Reading, Improvement, Strategies, TestPrep, EnglishLanguage, ExamPreparation

Hashtag: #CảiThiệnĐọcIELTS

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider