145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking – Học cách trả lời các câu hỏi IELTS – SPEAKING IELTS

Home - IELTS - IELTS Speaking – Học cách trả lời các câu hỏi IELTS – SPEAKING IELTS

IELTS Speaking – Học cách trả lời các câu hỏi IELTS – SPEAKING IELTS

IELTS Speaking – Học cách trả lời các câu hỏi IELTS – Học cách trả lời các câu hỏi IELTS để tối ưu điểm thi của bạn. Đồng thời, cũng cung cấp các bài tập, tài liệu và các lời khuyên hữu ích để tham khảo.

(English below)

IELTS Speaking – Học cách trả lời các câu hỏi IELTS

Kỹ năng nói trong IELTS là phần khó nhất đối với nhiều người. Điều quan trọng cần nhớ là bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS là một cuộc trò chuyện, không phải là một cuộc phỏng vấn. Giám khảo sẽ tìm kiếm bằng chứng mà bạn có thể giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh.

Bài kiểm tra nói được chia thành ba phần. Trong Phần 1, bạn sẽ trả lời các câu hỏi về bản thân và cuộc sống hàng ngày của bạn. Trong Phần 2, bạn sẽ nói trong một đến hai phút về một chủ đề nhất định. Trong Phần 3, bạn sẽ có một cuộc thảo luận với giám khảo về một chủ đề trừu tượng hơn.

Phần 1

Các câu hỏi trong Phần 1 chủ yếu là về cuộc sống và thói quen hàng ngày của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu mô tả quê hương, gia đình, công việc hoặc học tập và sở thích của bạn. Giám khảo cũng sẽ hỏi bạn một số câu hỏi chung về cuộc sống của bạn, chẳng hạn như cách bạn muốn dành thời gian rảnh.

Phần 2

Trong Phần 2, bạn sẽ được cấp một thẻ chủ đề và bạn sẽ có một đến hai phút để chuẩn bị phản hồi. Sau đó, bạn sẽ phải nói trong một đến hai phút về chủ đề này. Các chủ đề có thể là về bất cứ điều gì, nhưng chúng thường sẽ là thứ mà bạn có một số kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm.

Phần 3

Trong Phần 3, bạn sẽ có một cuộc thảo luận với giám khảo về một chủ đề trừu tượng hơn. Các chủ đề có thể là về bất cứ điều gì, nhưng chúng thường sẽ là thứ mà bạn có một số kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm. Giám khảo sẽ hỏi bạn một số câu hỏi để bạn thảo luận về chủ đề sâu hơn.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


SPEAKING IELTS

Speaking IELTS is the most difficult section for many people. It is important to remember that the IELTS speaking test is a conversation, not an interview. The examiner will be looking for evidence that you can communicate effectively in English.

The speaking test is divided into three parts. In Part 1, you will answer questions about yourself and your everyday life. In Part 2, you will speak for one to two minutes on a given topic. In Part 3, you will have a discussion with the examiner on a more abstract topic.

Part 1

The questions in Part 1 are mostly about your everyday life and routine. You will be asked to describe your hometown, your family, your work or studies, and your interests. The examiner will also ask you some general questions about your life, such as how you like to spend your free time.

Part 2

In Part 2, you will be given a topic card and you will have one to two minutes to prepare your response. You will then have to speak for one to two minutes on the topic. The topics can be about anything, but they will usually be something that you have some knowledge or experience of.

Part 3

In Part 3, you will have a discussion with the examiner on a more abstract topic. The topics can be about anything, but they will usually be something that you have some knowledge or experience of. The examiner will ask you some questions to get you to discuss the topic in more depth.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider