145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Làm thế nào cải thiện các kỹ năng nghe IELTS – how improve listening skills IELTS

Home - IELTS - Làm thế nào cải thiện các kỹ năng nghe IELTS – how improve listening skills IELTS

Làm thế nào cải thiện các kỹ năng nghe IELTS – how improve listening skills IELTS

Làm thế nào cải thiện các kỹ năng nghe IELTS – how improve listening skills IELTS Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Làm thế nào cải thiện các kỹ năng nghe IELTS

1. Hiểu mục đích của việc nghe. Trước khi bạn thực hiện bài kiểm tra nghe IELTS, điều quan trọng là phải hiểu mục đích của phần nghe. Mục đích của phần nghe IELTS là để đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh của bạn trong một loạt các bối cảnh khác nhau.

2. Lắng nghe tích cực. Lắng nghe tích cực liên quan đến việc chú ý đến người nói và đảm bảo bạn hiểu những gì họ đang nói. Để làm điều này, bạn nên tập trung vào các từ khóa, cụm từ và ý tưởng đang được thảo luận.

3. Ghi chú. Ghi chú trong khi bạn đang lắng nghe là một cách hiệu quả để giúp bạn nhớ những gì bạn đã nghe. Hãy chắc chắn ghi chú các từ khóa, cụm từ và ý tưởng đang được thảo luận.

4. Đưa ra dự đoán. Khi bạn đang nghe một cuộc trò chuyện, hãy cố gắng đưa ra dự đoán về những gì có thể được nói tiếp theo. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và chuẩn bị cho những gì sắp tới.

5. Thực hành lắng nghe. Cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng nghe của bạn cho IELTS là thực hành. Nghe nhiều tiếng Anh nhất có thể, từ podcast, phim, cuộc trò chuyện, v.v.

6. Sử dụng tài nguyên tiếng Anh. Có rất nhiều tài nguyên tiếng Anh có sẵn trực tuyến có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe. Nghe tin tức tiếng Anh, podcast và chương trình radio.

7. Nghe thông tin cụ thể. Khi bạn đang nghe một cuộc trò chuyện, hãy cố gắng tập trung vào thông tin cụ thể như tên, ngày và sự kiện.

8. Lắng nghe những ý tưởng chính. Khi bạn đang nghe một cuộc trò chuyện, hãy cố gắng tập trung vào các ý tưởng chính đang được thảo luận.

9. Lắng nghe giai điệu. Hãy chú ý đến giai điệu của cuộc trò chuyện. Lắng nghe manh mối có thể giúp bạn hiểu được thái độ và cảm xúc của người nói.

10. Thực hiện bài kiểm tra thực hành. Thực hành các bài kiểm tra nghe là một cách tuyệt vời để làm quen với định dạng của bài kiểm tra nghe IELTS. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra thực sự.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

how improve listening skills IELTS

1. Understand the purpose of the listening. Before you take an IELTS listening test, it is important to understand the purpose of the listening section. The purpose of the IELTS listening section is to assess your ability to understand spoken English in a range of different contexts.

2. Listen actively. Active listening involves being attentive to the speaker and making sure you understand what they are saying. To do this, you should focus on key words, phrases and ideas that are being discussed.

3. Take notes. Taking notes while you are listening is an effective way to help you remember what you have heard. Make sure to take notes of key words, phrases, and ideas that are being discussed.

4. Make predictions. When you are listening to a conversation, try to make predictions about what might be said next. This will help you to stay focused and be prepared for what is coming next.

5. Practice listening. The best way to improve your listening skills for the IELTS is to practice. Listen to as much English as you can, from podcasts, movies, conversations, and more.

6. Use English resources. There are many English resources available online that can help you improve your listening skills. Listen to English news, podcasts, and radio shows.

7. Listen for specific information. When you are listening to a conversation, try to focus on specific information such as names, dates, and facts.

8. Listen for main ideas. When you are listening to a conversation, try to focus on the main ideas that are being discussed.

9. Listen for tone. Pay attention to the tone of the conversation. Listen for clues that can help you understand the speaker’s attitude and feelings.

10. Take practice tests. Taking practice listening tests is a great way to familiarize yourself with the format of the IELTS listening exam. This will help you to prepare for the real test.

Tags: ,Các bước cải thiện kỹ năng nghe IELTS,Những lợi ích của việc cải thiện kỹ năng nghe IELTS,Các phương pháp học tập để cải thiện kỹ năng nghe IELTS,Các công cụ hữu ích để cải thiện kỹ năng nghe IELTS,Các bài tập để cải thiện kỹ năng nghe IELTS,Các bí quyết để cải thiện kỹ năng nghe IELTS,Các phương pháp luyện tập để cải thiện kỹ năng nghe IELTS,Cách chọn ngôn ngữ học tập để cải thiện kỹ năng nghe IELTS,Cách làm thế nào để cải thiện kỹ năng nghe IELTS,Những lợi ích của việc cải thiện kỹ năng nghe IELTS

Hashtag: #CácKỹNăngNgheIELTS #PhátTriểnKỹNăngNghe #TốiănKỹNăngNgheIELTS

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider