145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện viết IELTS – How to improve IELTS writing

Home - IELTS - Cách cải thiện viết IELTS – How to improve IELTS writing

Cách cải thiện viết IELTS – How to improve IELTS writing

Cách cải thiện viết IELTS – How to improve IELTS writing Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện viết IELTS

1. Hiểu các tiêu chí ghi điểm
Trước khi bạn bắt đầu cải thiện việc viết IELTS của mình, điều quan trọng là phải hiểu các tiêu chí ghi điểm. Bài kiểm tra viết IELTS bao gồm hai nhiệm vụ – Nhiệm vụ 1 và Nhiệm vụ 2. Mỗi nhiệm vụ được ghi trên bốn tiêu chí – Thành tựu nhiệm vụ, sự gắn kết và sự gắn kết, tài nguyên từ vựng và phạm vi ngữ pháp và độ chính xác.

Thành tích nhiệm vụ: Tiêu chí này đánh giá xem bạn có trả lời chính xác nhiệm vụ hay không. Bài viết của bạn nên liên quan đến chủ đề và nên bao gồm tất cả các thông tin cần thiết.

Sự gắn kết và gắn kết: Tiêu chí này đánh giá mức độ bạn đã cấu trúc bài luận của mình và hiệu quả bạn đã liên kết ý tưởng của mình như thế nào.

Tài nguyên từ vựng: Tiêu chí này đánh giá phạm vi và độ chính xác của từ vựng của bạn.

Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác: Tiêu chí này đánh giá độ chính xác và phạm vi ngữ pháp của bạn.

2. Đọc và phân tích các bài luận mẫu
Cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng viết IELTS của bạn là đọc và phân tích các bài luận mẫu. Tìm kiếm các bài tiểu luận được viết bởi các người tham gia thử nghiệm IELTS khác và phân tích cách họ đã tổ chức ý tưởng của họ, sử dụng từ vựng và thể hiện bản thân về mặt ngữ pháp. Cố gắng xác định điểm mạnh và điểm yếu của các bài tiểu luận, và học hỏi từ chúng.

3. Thực hành viết
Một khi bạn có một sự hiểu biết tốt về các tiêu chí ghi điểm, và đã đọc và phân tích các bài tiểu luận mẫu, đã đến lúc bắt đầu thực hành bài viết của bạn. Bắt đầu bằng cách viết một vài phác thảo bài luận, và sau đó chuyển sang viết các bài tiểu luận đầy đủ. Hãy chắc chắn rằng bạn viết về nhiều chủ đề khác nhau, vì bài kiểm tra IELTS sẽ kiểm tra khả năng viết về các chủ đề khác nhau.

4. Nhận phản hồi
Viết là một quá trình lặp đi lặp lại, vì vậy điều quan trọng là nhận được phản hồi về các bài tiểu luận của bạn. Yêu cầu một người bạn hoặc thành viên gia đình đọc và nhận xét về các bài luận của bạn. Ngoài ra, bạn có thể thuê một gia sư hoặc tham gia khóa học viết IELTS.

5. Chỉnh sửa và hiệu đính
Một khi bạn đã viết bài luận của mình, chỉnh sửa và đọc lại nó một cách cẩn thận. Tìm kiếm bất kỳ lỗi ngữ pháp, chính tả và dấu câu. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bạn đã trả lời chính xác nhiệm vụ, và bài luận của bạn có cấu trúc tốt và mạch lạc.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn sẽ có thể cải thiện kỹ năng viết IELTS của mình và ghi điểm tốt trong bài kiểm tra. Chúc may mắn!

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve IELTS writing

1. Understand the Scoring Criteria
Before you embark on improving your IELTS writing, it’s important to understand the scoring criteria. The IELTS writing exam consists of two tasks – Task 1 and Task 2. Each task is scored on four criteria – Task Achievement, Coherence and Cohesion, Lexical Resource and Grammatical Range and Accuracy.

Task Achievement: This criterion assesses whether you have accurately answered the task. Your writing should be relevant to the topic and should include all the necessary information.

Coherence and Cohesion: This criterion assesses how well you have structured your essay, and how effectively you have linked your ideas.

Lexical Resource: This criterion assesses the range and accuracy of your vocabulary.

Grammatical Range and Accuracy: This criterion assesses the accuracy and range of your grammar.

2. Read and Analyze Sample Essays
The best way to improve your IELTS writing skills is to read and analyze sample essays. Look for essays written by other IELTS test takers, and analyze how they have organized their ideas, used vocabulary, and expressed themselves grammatically. Try to identify the strengths and weaknesses of the essays, and learn from them.

3. Practice Writing
Once you have a good understanding of the scoring criteria, and have read and analyzed sample essays, it’s time to start practicing your writing. Start by writing a few essay outlines, and then move on to writing full essays. Make sure you write on a variety of topics, as the IELTS exam will test your ability to write on different topics.

4. Get Feedback
Writing is an iterative process, so it’s important to get feedback on your essays. Ask a friend or family member to read and comment on your essays. Alternatively, you can hire a tutor or join an IELTS writing course.

5. Edit and Proofread
Once you have written your essay, edit and proofread it carefully. Look for any grammar, spelling, and punctuation errors. Also, make sure you have answered the task accurately, and that your essay is well-structured and coherent.

By following these steps, you should be able to improve your IELTS writing skills and score well in the exam. Good luck!

Tags: , Tự học IELTS, Cách làm bài thi IELTS, Các bí quyết thi IELTS, Các kỹ năng cần thiết cho IELTS, Cách làm tốt IELTS,

Hashtag: #GiaiđoanIELTS #ViếtTốtHơn #CảiThiệnViếtIELTS

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider