145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Khóa học IELTS Speaking – IELTS Speaking course

Home - IELTS - Khóa học IELTS Speaking – IELTS Speaking course

Khóa học IELTS Speaking – IELTS Speaking course

Khóa học IELTS Speaking – Học cách trình bày câu nói, câu hỏi và trả lời để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS Speaking.

(English below)

Khóa học IELTS Speaking

Nếu bạn đang tìm cách cải thiện điểm IELTS của mình, khóa học kỹ năng nói trong IELTS của chúng tôi là cách hoàn hảo để bắt đầu.

Khóa học được thiết kế để giúp bạn làm quen với bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS và để xây dựng sự tự tin của bạn khi sử dụng tiếng Anh trong môi trường nói chính thức.

Chúng tôi sẽ bao gồm tất cả các khía cạnh của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS, từ hiểu các loại nhiệm vụ đến sử dụng đúng ngôn ngữ và ngữ điệu cơ thể.

Đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể tiếp cận bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS một cách tự tin và bạn sẽ có các kỹ năng và chiến lược bạn cần để có được điểm số mà bạn đang hướng tới.

 

Tags: Speaking, khóa học IELTS, IELTS

 


IELTS Speaking course

If you’re looking to improve your IELTS score, our IELTS Speaking course is the perfect way to get started.

The course is designed to help you familiarise yourself with the IELTS Speaking test, and to build your confidence in using English in a formal speaking environment.

We’ll cover all aspects of the IELTS Speaking test, from understanding the task types to using the right body language and intonation.

By the end of the course, you’ll be able to approach the IELTS Speaking test with confidence, and you’ll have the skills and strategies you need to get the score you’re aiming for.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider