145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2 – Các Dạng Câu Hỏi – IELTS Writing Task 2

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2 – Các Dạng Câu Hỏi – IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 – Các Dạng Câu Hỏi – IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 – Các Dạng Câu Hỏi – Tìm hiểu về các dạng câu hỏi của IELTS Writing Task 2 và hướng dẫn cách trả lời một cách hiệu quả nhất.

(English below)

IELTS Writing Task 2 – Các Dạng Câu Hỏi

Hầu hết mọi người thực hiện bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS sẽ phải viết một bài luận tại Task 2. Bạn sẽ được cung cấp một chủ đề và sẽ được yêu cầu viết một bài luận ít nhất 250 từ. Bài luận có thể là về bất kỳ chủ đề.

Có một vài điều bạn cần làm để có được điểm số tốt trong bài luận của bạn. Đầu tiên là hiểu câu hỏi. Đọc nó một cách cẩn thận và đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đang được yêu cầu làm.

Thứ hai là lập kế hoạch bài luận của bạn. Bạn cần quyết định những điểm chính của bạn sẽ là gì và sau đó tổ chức chúng theo cách có ý nghĩa.

Thứ ba là viết bài luận của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn trả lời câu hỏi và bài luận của bạn có cấu trúc tốt.

Thứ tư là kiểm tra bài luận của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã không phạm bất kỳ sai lầm và bài luận của bạn có ý nghĩa.

Nếu bạn làm theo các bước này, bạn sẽ có thể có được điểm số tốt trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS của bạn.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing Task 2

Most people doing the IELTS Writing test will have to write an essay at Task 2. You will be given a topic and will be asked to write an essay of at least 250 words. The essay can be on any topic.

There are a few things you need to do to get a good score on your essay. The first is to understand the question. Read it carefully and make sure you understand what you are being asked to do.

The second is to plan your essay. You need to decide what your main points are going to be and then organise them in a way that makes sense.

The third is to write your essay. Make sure you answer the question and that your essay is well-structured.

The fourth is to check your essay. Make sure you have not made any mistakes and that your essay makes sense.

If you follow these steps, you should be able to get a good score on your IELTS Writing test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider