145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1: Mẫu Câu Viết Tốt Nhất – Writing task model 1

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1: Mẫu Câu Viết Tốt Nhất – Writing task model 1

IELTS Writing Task 1: Mẫu Câu Viết Tốt Nhất – Writing task model 1

IELTS Writing Task 1: Mẫu Câu Viết Tốt Nhất – Hướng dẫn các bài viết writing task 1 IELTS để đạt điểm cao và cải thiện kỹ năng viết của bạn.

(English below)

IELTS Writing Task 1: Mẫu Câu Viết Tốt Nhất

Có nhiều loại nhiệm vụ viết khác nhau mà bạn có thể được yêu cầu thực hiện trong kỳ thi IELTS. Một loại nhiệm vụ viết phổ biến được gọi là văn bản “Mô hình 1”. Trong loại văn bản này, bạn sẽ được nhắc nhở và được yêu cầu viết một bài luận để trả lời nó.

Lời nhắc cho các nhiệm vụ viết mô hình 1 thường sẽ là một tuyên bố hoặc câu hỏi về một chủ đề cụ thể. Ví dụ, bạn có thể được yêu cầu “viết một bài luận thảo luận về những ưu và nhược điểm của mua sắm trực tuyến”.

Khi bạn được thực hiện một lời nhắc cho một nhiệm vụ viết mô hình 1, điều quan trọng là phải dành một chút thời gian để suy nghĩ về những gì lời nhắc yêu cầu bạn làm. Trong ví dụ trên, bạn sẽ cần phải suy nghĩ về những lợi thế và bất lợi của việc mua sắm trực tuyến. Một khi bạn có một sự hiểu biết tốt về lời nhắc, bạn có thể bắt đầu lập kế hoạch bài luận của mình.

Khi bạn đang lên kế hoạch cho bài luận của mình, điều quan trọng là phải suy nghĩ về cấu trúc của bài luận của bạn. Một cách tốt để làm điều này là động não một danh sách các ý tưởng liên quan đến lời nhắc. Khi bạn có một danh sách các ý tưởng, bạn có thể bắt đầu tổ chức chúng thành một kế hoạch tiểu luận.

Một khi bạn có một kế hoạch tiểu luận tốt, bạn có thể bắt đầu viết bài luận của mình. Khi bạn đang viết bài luận của mình, điều quan trọng là phải nhớ sử dụng ngữ pháp tốt và sắp xếp ý tưởng của bạn rõ ràng. Bạn cũng nên đảm bảo trả lời trực tiếp lời nhắc.

Nếu bạn làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ có thể viết một bài luận mô hình 1 tốt cho bài kiểm tra IELTS.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing task model 1

There are many different types of writing tasks that you may be asked to do in the IELTS exam. One popular type of writing task is known as “model 1” writing. In this type of writing, you will be given a prompt and asked to write an essay in response to it.

The prompt for model 1 writing tasks will usually be a statement or question about a particular topic. For example, you may be asked to “write an essay discussing the pros and cons of online shopping”.

When you are given a prompt for a model 1 writing task, it is important to take some time to think about what the prompt is asking you to do. In the example above, you would need to think about the advantages and disadvantages of online shopping. Once you have a good understanding of the prompt, you can start planning your essay.

When you are planning your essay, it is important to think about the structure of your essay. A good way to do this is to brainstorm a list of ideas related to the prompt. Once you have a list of ideas, you can start to organise them into an essay plan.

Once you have a good essay plan, you can start writing your essay. When you are writing your essay, it is important to remember to use good grammar and to organise your ideas clearly. You should also make sure to answer the prompt directly.

If you follow these tips, you should be able to write a good model 1 essay for the IELTS exam.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider