145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Các Chủ Đề Thi Speaking IELTS (Trả Lời Tiếng Việt) – Exam subjects of Speaking IELTS

Home - IELTS - Các Chủ Đề Thi Speaking IELTS (Trả Lời Tiếng Việt) – Exam subjects of Speaking IELTS

Các Chủ Đề Thi Speaking IELTS (Trả Lời Tiếng Việt) – Exam subjects of Speaking IELTS

Các Chủ Đề Thi Speaking IELTS (Trả Lời Tiếng Việt) – Học các chủ đề thi IELTS Speaking để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi. Tại đây, chúng tôi cung cấp các chủ đề thi cùng các lời trả lời tiếng Việt.

(English below)

Các Chủ Đề Thi Speaking IELTS (Trả Lời Tiếng Việt)

Có bốn đối tượng trong bài kiểm tra IELTS Speaking: sự lưu loát và kết hợp, tài nguyên từ vựng, phạm vi ngữ pháp và độ chính xác, và phát âm.

Sự lưu loát và sự gắn kết: Chủ đề này đánh giá mức độ người được kiểm tra nói một cách chất lỏng và mạch lạc. Giám khảo sẽ tìm kiếm sự tự nhiên, nhịp điệu và tính liên tục trong bài phát biểu của EXEMEE.

Tài nguyên từ vựng: Chủ đề này đánh giá việc kiểm tra sử dụng từ vựng. Giám khảo sẽ tìm kiếm một loạt các từ vựng, cũng như khả năng sử dụng các từ một cách chính xác và thích hợp.

Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác: Chủ đề này đánh giá việc kiểm tra sử dụng ngữ pháp. Giám khảo sẽ tìm kiếm một loạt các cấu trúc ngữ pháp, cũng như khả năng sử dụng chúng một cách chính xác và thích hợp.

Phát âm: Chủ đề này đánh giá cách phát âm của người kiểm tra. Giám khảo sẽ tìm kiếm cách phát âm rõ ràng và chính xác, cũng như khả năng sử dụng nhiều mô hình căng thẳng và ngữ điệu.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Exam subjects of Speaking IELTS

There are four subjects in the Speaking IELTS exam: Fluency and Coherence, Lexical Resource, Grammatical Range and Accuracy, and Pronunciation.

Fluency and Coherence: This subject assesses how well the examinee speaks in a fluid and coherent manner. The examiner will be looking for naturalness, rhythm, and continuity in the examinee’s speech.

Lexical Resource: This subject assesses the examinee’s use of vocabulary. The examiner will be looking for a wide range of vocabulary, as well as the ability to use words correctly and appropriately.

Grammatical Range and Accuracy: This subject assesses the examinee’s use of grammar. The examiner will be looking for a wide range of grammatical structures, as well as the ability to use them correctly and appropriately.

Pronunciation: This subject assesses the examinee’s pronunciation. The examiner will be looking for clear and accurate pronunciation, as well as the ability to use a variety of stress and intonation patterns.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider