145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 Map – Cách Làm Bài Viết Tiếng Anh IELTS – How to do IELTS Writing task 1 map

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 Map – Cách Làm Bài Viết Tiếng Anh IELTS – How to do IELTS Writing task 1 map

IELTS Writing Task 1 Map – Cách Làm Bài Viết Tiếng Anh IELTS – How to do IELTS Writing task 1 map

IELTS Writing Task 1 Map – Cách Làm Bài Viết Tiếng Anh IELTS – Hướng dẫn chi tiết cách làm bài IELTS writing task 1 map, giúp bạn đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

(English below)

IELTS Writing Task 1 Map – Cách Làm Bài Viết Tiếng Anh IELTS

IELTS writing task 1 Câu hỏi bản đồ đang ngày càng trở nên phổ biến, và với lý do chính đáng. Mặc dù lúc đầu chúng có vẻ khó khăn, nhưng với một chút thực hành, chúng có thể dễ dàng làm chủ. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ xem xét cách trả lời các câu hỏi bản đồ của IELTS writing task 1, tập trung vào những gì bạn cần làm để có được điểm số cao.

Điều đầu tiên cần nhớ với IELTS writing task 1 Câu hỏi bản đồ là bạn không mong đợi ghi nhớ bất kỳ chi tiết bản đồ nào. Thay vào đó, bạn cần có khả năng xác định các tính năng chính của bản đồ và mô tả chúng bằng từ ngữ của bạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần có một sự hiểu biết tốt về từ vựng đọc bản đồ.

Điều thứ hai cần nhớ là bạn sẽ cần mô tả những thay đổi đã diễn ra giữa hai bản đồ. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần sử dụng ngôn ngữ so sánh, chẳng hạn như tăng tăng, ’giảm,’ phát triển, ’thu hẹp, v.v.

Cuối cùng, điều quan trọng cần nhớ là bạn sẽ cần phải viết ít nhất 150 từ để có được điểm ban nhạc từ 7 trở lên. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần đảm bảo rằng câu trả lời của bạn được tổ chức tốt và bạn sử dụng một loạt các ngữ pháp và từ vựng.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để trả lời các câu hỏi về IELTS writing task 1:

1. Đọc kỹ câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đang được yêu cầu làm.

2. Kiểm tra hai bản đồ và xác định các tính năng chính.

3. Lập danh sách các thay đổi đã diễn ra giữa hai bản đồ.

4. Viết một câu trả lời được tổ chức tốt, sử dụng một loạt các ngữ pháp và từ vựng.

5. Kiểm tra câu trả lời của bạn để biết sai lầm và thực hiện bất kỳ sửa chữa cần thiết.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to do IELTS Writing task 1 map

IELTS Writing task 1 map questions are becoming increasingly popular, and with good reason. Although they may appear daunting at first, with a little practice they can be easy to master. In this post, we will look at how to answer IELTS Writing task 1 map questions, with a focus on what you need to do to get a high score.

The first thing to remember with IELTS Writing task 1 map questions is that you are not expected to memorise any map details. Instead, you need to be able to identify the main features of the map and describe them in your own words. This means that you will need to have a good understanding of map-reading vocabulary.

The second thing to remember is that you will need to describe the changes that have taken place between the two maps. This means that you will need to use comparative language, such as ‘increased’, ‘decreased’, ‘grown’, ‘shrunk’, and so on.

Finally, it is important to remember that you will need to write at least 150 words in order to get a Band score of 7 or above. This means that you will need to make sure that your answer is well-organized and that you use a range of grammar and vocabulary.

Here is a step-by-step guide to answering IELTS Writing task 1 map questions:

1. Read the question carefully and make sure you understand what you are being asked to do.

2. Examine the two maps and identify the main features.

3. Make a list of the changes that have taken place between the two maps.

4. Write a well-organized answer, using a range of grammar and vocabulary.

5. Check your answer for mistakes and make any necessary corrections.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider