145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện kỹ năng nghe của bạn trong IELTS – How to improve your listening skills in IELTS

Home - IELTS - Cách cải thiện kỹ năng nghe của bạn trong IELTS – How to improve your listening skills in IELTS

Cách cải thiện kỹ năng nghe của bạn trong IELTS – How to improve your listening skills in IELTS

Cách cải thiện kỹ năng nghe của bạn trong IELTS – How to improve your listening skills in IELTS Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện kỹ năng nghe của bạn trong IELTS

1. Hiểu các loại câu hỏi khác nhau: Trong bài kiểm tra nghe IELTS, có bốn loại câu hỏi khác nhau: trắc nghiệm, trả lời ngắn, hoàn thành câu và tóm tắt. Trước khi bạn bắt đầu thực hành cho bài kiểm tra này, điều quan trọng là phải hiểu từng loại câu hỏi và cách trả lời chúng.

2. Lắng nghe cẩn thận và ghi chú: Khi bạn nghe âm thanh, điều quan trọng là phải chú ý đến các chi tiết. Ghi chú về các điểm chính và các từ khóa để giúp bạn nhớ thông tin. Điều này cũng sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi chính xác hơn.

3. Thực hành kỹ năng nghe của bạn: Để cải thiện kỹ năng nghe của bạn, bạn nên thực hành nghe âm thanh tiếng Anh thường xuyên. Điều này có thể bao gồm nghe podcast, phim hoặc chương trình truyền hình. Bạn cũng có thể tìm thấy các bài kiểm tra thực hành nghe IELTS trực tuyến.

4. Cải thiện vốn từ vựng của bạn: Có một từ vựng tốt sẽ giúp bạn hiểu những gì bạn đang nghe trong âm thanh. Hãy chắc chắn sử dụng một từ điển để tìm kiếm bất kỳ từ xa lạ nào. Ngoài ra, thực hành bằng cách sử dụng các từ mới trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của bạn.

5. Tập trung vào phát âm: Khi bạn đang nghe âm thanh, hãy chú ý đến cách phát âm của các từ. Điều này sẽ giúp bạn hiểu những gì đang được nói rõ ràng hơn.

6. Thực hành với đối tác: Để cải thiện hơn nữa kỹ năng nghe của bạn, hãy tìm đối tác để thực hành. Thay phiên nhau nói và lắng nghe. Điều này sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với âm thanh của tiếng Anh.

7. Quản lý thời gian của bạn: Quản lý thời gian là một phần quan trọng của bài kiểm tra nghe IELTS. Hãy chắc chắn sử dụng thời gian của bạn một cách khôn ngoan và trả lời các câu hỏi càng nhanh càng tốt.

8. Don lồng hoảng loạn: Nếu bạn không hiểu điều gì đó, thì hãy hoảng sợ. Chỉ cần tiếp tục lắng nghe và cố gắng tập trung vào các điểm chính.

9. Nghỉ ngơi: Nếu bạn đang cảm thấy choáng ngợp, hãy nghỉ ngơi. Nghe nhạc, đi dạo, hoặc hít thở sâu. Điều này sẽ giúp bạn xóa đầu và tập trung.

10. Xem lại câu trả lời của bạn: Sau khi bạn đã hoàn thành bài kiểm tra, hãy xem lại câu trả lời của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã trả lời tất cả các câu hỏi một cách chính xác và chính tả và ngữ pháp của bạn là chính xác.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể cải thiện kỹ năng nghe của mình và làm tốt hơn trong bài kiểm tra nghe IELTS. Chúc may mắn!

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve your listening skills in IELTS

1. Understand the Different Types of Questions: In the IELTS Listening Test, there are four different types of questions: multiple-choice, short-answer, sentence completion and summary. Before you begin to practice for this test, it is important to understand each type of question and how to answer them.

2. Listen Carefully and Take Notes: As you listen to the audio, it is important to pay attention to the details. Take notes on the main points and key words to help you remember the information. This will also help you answer the questions more accurately.

3. Practice Your Listening Skills: To improve your listening skills, you should practice listening to English audio regularly. This can include listening to podcasts, movies, or TV shows. You can also find IELTS Listening practice tests online.

4. Improve Your Vocabulary: Having a good vocabulary will help you understand what you are hearing in the audio. Make sure to use a dictionary to look up any unfamiliar words. Also, practice using new words in your daily conversations.

5. Focus on Pronunciation: When you are listening to the audio, pay close attention to the pronunciation of words. This will help you understand what is being said more clearly.

6. Practice with a Partner: To further improve your listening skills, find a partner to practice with. Take turns speaking and listening. This will help you become more accustomed to the sound of English.

7. Manage Your Time: Time management is an important part of the IELTS Listening Test. Make sure to use your time wisely and answer the questions as quickly as possible.

8. Don’t Panic: If you don’t understand something, don’t panic. Just keep listening and try to focus on the key points.

9. Take Breaks: If you are feeling overwhelmed, take a break. Listen to music, go for a walk, or take a few deep breaths. This will help you clear your head and focus.

10. Review Your Answers: After you have finished the test, review your answers. Make sure you have answered all the questions correctly and that your spelling and grammar are correct.

By following these tips, you can improve your listening skills and do better in the IELTS Listening Test. Good luck!

Tags: , IELTS Listening Skills, Cách cải thiện kỹ năng nghe, Cách tăng điểm IELTS nghe, Những bí quyết thành công IELTS, Cách đối phó với các đề thi nghe IELTS, Làm thế nào để thành công trong bài thi nghe IELTS

Hashtag: #IELTSListeningSkillsImprovement

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider