145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 Common Sentences – Good sentence patterns in Writing Task 1

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 Common Sentences – Good sentence patterns in Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 Common Sentences – Good sentence patterns in Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 Common Sentences – Learn common sentences used in IELTS Writing Task 1 to improve your score. This website offers Vietnamese learners sample sentences to use in IELTS Writing Task 1.

(English below)

IELTS Writing Task 1 Common Sentences

Một trong những điều quan trọng nhất cần nhớ khi thực hiện IELTS writing task 1 là sử dụng các mẫu câu tốt. Điều này sẽ giúp làm cho bài luận của bạn chảy tốt hơn và giúp người kiểm tra dễ dàng đọc hơn. Dưới đây là một số mẫu câu tốt để sử dụng trong nhiệm vụ viết 1:

Câu giới thiệu:

Dữ liệu/thông tin/sự kiện trong bảng/biểu đồ/biểu đồ hiển thị/chỉ ra/tiết lộ rằng

Điều này/những kết quả/xu hướng/mẫu này là do/gây ra bởi/kết quả của

Câu cơ thể:

Có/có tổng cộng

Số cao nhất/thấp nhất/lớn nhất/nhỏ nhất là

Điều này/những kết quả/xu hướng/mẫu này tương tự như/giống như

Điều này/những kết quả/xu hướng/mẫu này khác với

Sự khác biệt nhất/ít quan trọng nhất/quan trọng nhất là

Phần kết luận:

Tóm lại, có thể thấy rằng

Nhìn chung, có thể nói rằng

Những kết quả này cho thấy rằng…

Tóm lại, rõ ràng là

 

Tags: Writing, IELTS

 


Good sentence patterns in Writing Task 1

One of the most important things to remember when doing IELTS Writing Task 1 is to use good sentence patterns. This will help to make your essay flow better and make it easier for the examiner to read. Here are some good sentence patterns to use in Writing Task 1:

Introductory sentence:

The data/information/facts in the table/graph/chart show/indicate/reveal that…

This/These results/trends/patterns are due to/caused by/the result of…

Body sentences:

There was/were a total of…

The highest/lowest/largest/smallest number was…

This/These results/trends/patterns are similar to/the same as…

This/These results/trends/patterns are different from…

The most/least important/significant difference is…

Conclusion:

In conclusion, it can be seen that…

Overall, it can be said that…

These results suggest that…

To sum up, it is clear that…

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider