145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1: Cách Viết Các Dạng Writing Task 1 – How to write Writing tasks 1

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1: Cách Viết Các Dạng Writing Task 1 – How to write Writing tasks 1

IELTS Writing Task 1: Cách Viết Các Dạng Writing Task 1 – How to write Writing tasks 1

IELTS Writing Task 1: Cách Viết Các Dạng Writing Task 1 – Học cách viết Writing Task 1 trong IELTS theo các dạng cụ thể như câu hỏi, đề bài, đề xuất, lời giải, lời giải thích và lời khuyên.

(English below)

IELTS Writing Task 1: Cách Viết Các Dạng Writing Task 1

Giả sử bạn muốn các mẹo viết Task 1 cho bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS:

Task 1 được thiết kế để kiểm tra khả năng mô tả dữ liệu của bạn, vì vậy bước đầu tiên là đảm bảo bạn hiểu dữ liệu mà bạn đã đưa ra. Dành vài phút để xem dữ liệu và đảm bảo bạn hiểu những gì nó hiển thị.

Khi bạn hiểu dữ liệu, bước tiếp theo là quyết định cách bạn sẽ trình bày nó. Nói chung, bạn nên cố gắng trình bày thông tin theo cách dễ dàng cho người đọc theo dõi. Một cách để làm điều này là sử dụng các điểm đạn hoặc danh sách được đánh số.

Khi bạn đã quyết định cách bạn sẽ trình bày thông tin, bạn có thể bắt đầu viết bài luận của mình. Trong Task 1, bạn nên luôn luôn viết trong các câu đầy đủ và bạn nên cố gắng sử dụng nhiều cấu trúc câu khác nhau.

Khi bạn viết, điều quan trọng là tập trung vào nhiệm vụ trong tay. Trong Task 1, bạn được yêu cầu mô tả dữ liệu, vì vậy bạn nên tập trung vào việc đó và chống lại sự cám dỗ để bao gồm ý kiến ​​hoặc phân tích của riêng bạn.

Cuối cùng, một khi bạn đã viết xong, hãy dành vài phút để kiểm tra công việc của bạn. Hãy chắc chắn rằng bài luận của bạn được tổ chức tốt và tất cả các câu của bạn đều hoàn chỉnh và chính xác.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to write Writing tasks 1

Assuming you want tips for writing Task 1 for the IELTS Writing test:

Task 1 is designed to test your ability to describe data, so the first step is to make sure you understand the data you’re given. Take a few minutes to look at the data and make sure you understand what it’s showing.

Once you understand the data, the next step is to decide how you’re going to present it. In general, you should try to present the information in a way that is easy for the reader to follow. One way to do this is to use bullet points or numbered lists.

Once you have decided how you’re going to present the information, you can start writing your essay. In Task 1, you should always write in full sentences, and you should try to use a variety of different sentence structures.

When you’re writing, it’s important to focus on the task at hand. In Task 1, you’re being asked to describe data, so you should focus on doing that and resist the temptation to include your own opinions or analysis.

Finally, once you’ve finished writing, take a few minutes to check your work. Make sure that your essay is well-organized and that all of your sentences are complete and correct.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider