145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Cổng Thông Tin Chính Thức Về IELTS – IELTS General or Academic

Home - IELTS - IELTS – Cổng Thông Tin Chính Thức Về IELTS – IELTS General or Academic

IELTS – Cổng Thông Tin Chính Thức Về IELTS – IELTS General or Academic

IELTS – Cổng Thông Tin Chính Thức Về IELTS – Tìm hiểu thêm về IELTS General và Academic, những thông tin hữu ích và các thủ thuật để thi thành công.

(English below)

IELTS – Cổng Thông Tin Chính Thức Về IELTS

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đó là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Hơn ba triệu người làm bài kiểm tra IELTS mỗi năm.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản thử nghiệm:

Học thuật IELTS-Đối với những người đăng ký học tập, đào tạo hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần hoàn thành đơn xin thị thực làm việc.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Cambridge Assessment English.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đó là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Hơn ba triệu người làm bài kiểm tra IELTS mỗi năm.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản thử nghiệm:

Học thuật IELTS-Đối với những người đăng ký học tập, đào tạo hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần hoàn thành đơn xin thị thực làm việc.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Cambridge Assessment English.

Học thuật IELTS dành cho những người muốn học hoặc đào tạo trong một môi trường nói tiếng Anh. Bài kiểm tra bao gồm bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần hoàn thành đơn xin thị thực làm việc. Bài kiểm tra bao gồm bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính. Bài kiểm tra có bốn phần – nghe (30 phút), đọc (60 phút), viết (60 phút) và nói (11 phút14 phút).

Bạn sẽ được cho điểm từ 1 đến 9 cho mỗi phần và điểm tổng thể từ 1 đến 9.

 

Tags: IELTS

 


IELTS General or Academic

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language test. More than three million people take the IELTS test every year.

IELTS is accepted by over 10,000 organisations in 140 countries, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is available in two test versions:

IELTS Academic – for people applying for study, training or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK), or who need to complete a Work Visa application.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language test. More than three million people take the IELTS test every year.

IELTS is accepted by over 10,000 organisations in 140 countries, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is available in two test versions:

IELTS Academic – for people applying for study, training or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK), or who need to complete a Work Visa application.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

IELTS Academic is for people who want to study or train in an English-speaking environment. The test covers the four language skills – listening, reading, writing and speaking.

IELTS General Training is for those who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK), or who need to complete a Work Visa application. The test covers the four language skills – listening, reading, writing and speaking.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test. The test has four sections – Listening (30 minutes), Reading (60 minutes), Writing (60 minutes) and Speaking (11–14 minutes).

You will be given a score from 1 to 9 for each section, and an overall score from 1 to 9.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider