145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Part 2 – Learn How to Ace Your Exam – Writing IELTS Part 2

Home - IELTS - IELTS Writing Part 2 – Learn How to Ace Your Exam – Writing IELTS Part 2

IELTS Writing Part 2 – Learn How to Ace Your Exam – Writing IELTS Part 2

IELTS Writing Part 2 – Learn How to Ace Your Exam – Learn the best tips and strategies to ace the IELTS Writing Part 2 exam and get the score you need.

(English below)

IELTS Writing Part 2 – Learn How to Ace Your Exam

Trong IELTS writing phần 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trả lời một câu hỏi cụ thể. Bài tiểu luận sẽ dài ít nhất 250 từ.

Bạn sẽ có 40 phút để viết bài luận.

Bạn sẽ được lựa chọn các câu hỏi để trả lời và bạn sẽ cần chọn một câu hỏi để trả lời.

Bạn sẽ cần sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp trong bài luận của bạn.

Bạn sẽ được đánh giá về khả năng của mình:

– Trình bày một ý kiến ​​rõ ràng và tốt đẹp

– Hỗ trợ ý kiến ​​của bạn với các ví dụ và bằng chứng có liên quan

– Sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp một cách chính xác và thích hợp.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing IELTS Part 2

In the IELTS Writing Part 2, you will be asked to write an essay in response to a particular question. The essay will be at least 250 words long.

You will have 40 minutes to write the essay.

You will be given a choice of questions to answer, and you will need to select one question to answer.

You will need to use a range of vocabulary and grammatical structures in your essay.

You will be assessed on your ability to:

– present a clear and well-argued opinion

– support your opinion with relevant examples and evidence

– use a range of vocabulary and grammatical structures accurately and appropriately.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider