145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Vocabulary – Vocabulary for IELTS by topic

Home - IELTS - IELTS Vocabulary – Vocabulary for IELTS by topic

IELTS Vocabulary – Vocabulary for IELTS by topic

IELTS Vocabulary – Learn IELTS Vocabulary with our comprehensive guide and practice exercises to help you pass the IELTS exam.

(English below)

IELTS Vocabulary

Từ vựng của IELTS là một trong những điều quan trọng nhất để tập trung vào khi chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS. Bạn không chỉ cần có khả năng hiểu các câu hỏi và trả lời chính xác, mà bạn còn cần phải có một loạt từ vựng tốt. Điều này có nghĩa là bạn cần có khả năng sử dụng nhiều từ khác nhau để mô tả những thứ khác nhau, cũng như có thể sử dụng các thì khác nhau một cách chính xác.

Một trong những cách tốt nhất để cải thiện vốn từ vựng IELTS của bạn là học các từ theo chủ đề. Điều này có nghĩa là bạn tập trung vào việc học các từ thường được sử dụng liên quan đến một chủ đề cụ thể. Ví dụ, nếu bạn đang có kế hoạch nghiên cứu y học, bạn sẽ cần học những từ liên quan đến cơ thể con người, bệnh tật và phương pháp điều trị. Nếu bạn quan tâm đến kinh doanh, bạn sẽ cần học các từ liên quan đến kinh tế, tiếp thị và quản lý.

Một trong những lợi ích của việc học từ vựng theo chủ đề là nó giúp bạn xây dựng một ngân hàng tinh thần mà bạn có thể sử dụng trong các bối cảnh khác nhau. Ví dụ, nếu bạn học các từ liên quan đến cơ thể con người, bạn sẽ có thể sử dụng chúng khi nói về sức khỏe của chính mình hoặc khi bạn đến bác sĩ. Nếu bạn học các từ liên quan đến doanh nghiệp, bạn sẽ có thể sử dụng chúng khi nói về công việc của bạn hoặc khi bạn đọc một bài viết tin tức kinh doanh.

Một lợi ích khác của việc học từ vựng theo chủ đề là nó có thể giúp bạn nhớ các từ dễ dàng hơn. Nếu bạn đang cố gắng học một danh sách các từ ngẫu nhiên, có thể khó nhớ tất cả. Tuy nhiên, nếu bạn học những từ có liên quan đến nhau, thì việc nhớ chúng sẽ dễ dàng hơn. Điều này là do bạn có thể tạo liên kết tinh thần giữa các từ, giúp dễ nhớ lại chúng hơn.

Có nhiều cách khác nhau mà bạn có thể học từ vựng theo chủ đề. Một trong những cách tốt nhất là sử dụng một cuốn sách từ vựng được thiết kế đặc biệt cho bài kiểm tra IELTS. Những cuốn sách này thường có một danh sách các từ cho mỗi chủ đề, với các định nghĩa và câu ví dụ. Đây có thể là một cách tuyệt vời để học các từ mới và để xem chúng được sử dụng như thế nào trong ngữ cảnh.

Một cách khác để học từ vựng theo chủ đề là sử dụng ứng dụng từ vựng IELTS. Các ứng dụng này thường có một loạt các chủ đề khác nhau và bạn có thể học các từ bằng cách hoàn thành các câu đố. Đây là một cách tuyệt vời để kiểm tra kiến ​​thức của mình và để xem bạn đang làm tốt như thế nào.

Cuối cùng, bạn cũng có thể tìm thấy một loạt các tài nguyên trực tuyến có thể giúp bạn học từ vựng IELTS theo chủ đề. Các trang web này thường có một danh sách các từ cho mỗi chủ đề, với các định nghĩa và câu ví dụ. Bạn cũng có thể tìm thấy các câu đố và trò chơi để giúp bạn tìm hiểu các từ.

Bất cứ phương pháp nào bạn chọn sử dụng, hãy đảm bảo rằng bạn tập trung vào việc học từ vựng có liên quan đến bài kiểm tra IELTS. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn có một loạt các từ tốt để sử dụng trong kỳ thi và bạn có thể hiểu và trả lời chính xác các câu hỏi.

 

Tags: Vocabulary, IELTS

 


Vocabulary for IELTS by topic

IELTS vocabulary is one of the most important things to focus on when preparing for the IELTS test. Not only do you need to be able to understand the questions and answer them correctly, but you also need to have a good range of vocabulary. This means that you need to be able to use a variety of words to describe different things, as well as being able to use different tenses correctly.

One of the best ways to improve your IELTS vocabulary is to learn words by topic. This means that you focus on learning words that are often used in relation to a particular topic. For example, if you are planning to study medicine, you will need to learn words related to the human body, diseases, and treatments. If you are interested in business, you will need to learn words related to economics, marketing, and management.

One of the benefits of learning vocabulary by topic is that it helps you to build up a mental bank of words that you can use in different contexts. For example, if you learn words related to the human body, you will be able to use them when talking about your own health, or when you visit the doctor. If you learn words related to business, you will be able to use them when talking about your work, or when you read a business news article.

Another benefit of learning vocabulary by topic is that it can help you to remember words more easily. If you are trying to learn a list of random words, it can be difficult to remember them all. However, if you learn words that are related to each other, it is easier to remember them. This is because you can create mental links between the words, which makes it easier to recall them.

There are many different ways that you can learn vocabulary by topic. One of the best ways is to use a vocabulary book that is specifically designed for the IELTS test. These books usually have a list of words for each topic, with definitions and example sentences. This can be a great way to learn new words, and to see how they are used in context.

Another way to learn vocabulary by topic is to use an IELTS vocabulary app. These apps usually have a range of different topics, and you can learn the words by completing quizzes. This is a great way to test yourself on your knowledge, and to see how well you are doing.

Finally, you can also find a range of online resources that can help you to learn IELTS vocabulary by topic. These websites usually have a list of words for each topic, with definitions and example sentences. You can also find quizzes and games to help you learn the words.

Whatever method you choose to use, make sure that you focus on learning vocabulary that is relevant to the IELTS test. This will ensure that you have a good range of words to use in the exam, and that you are able to understand and answer the questions correctly.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider