145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cập Nhật Thông Tin Điểm IELTS – IELTS scale

Home - IELTS - Cập Nhật Thông Tin Điểm IELTS – IELTS scale

Cập Nhật Thông Tin Điểm IELTS – IELTS scale

Cập Nhật Thông Tin Điểm IELTS – Tìm Hiểu Thông Tin Mới Nhất Về Điểm IELTS, Những Kinh Nghiệm Tham Khảo Và Những Bí Quyết Để Đạt Điểm Cao Hơn.

(English below)

Cập Nhật Thông Tin Điểm IELTS

Thang đo IELTS là gì và nó có nghĩa là gì?

Thang đo IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh quốc tế được sử dụng để đo lường khả năng sử dụng và hiểu tiếng Anh của một người. Bài kiểm tra được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiewment English. Đây cũng là một yêu cầu cho nhập cư vào Úc, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh.

Thang đo IELTS bao gồm bốn ban nhạc, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ thành thạo tiếng Anh khác nhau. Band 1 là mức thấp nhất và ban nhạc 9 là cao nhất.

Dưới đây là một tổng quan ngắn gọn về những gì mỗi ban nhạc trên thang điểm IELTS đại diện cho:

Ban nhạc 1: Người dùng cơ bản

Một người ở cấp độ này có khả năng sử dụng tiếng Anh rất hạn chế và chỉ có thể giao tiếp theo những cách rất đơn giản.

Ban nhạc 2: Người dùng giới hạn

Một người ở cấp độ này có khả năng sử dụng tiếng Anh hạn chế nhưng có thể giao tiếp theo những cách cơ bản.

Ban nhạc 3: Người dùng trung gian

Một người ở cấp độ này có khả năng sử dụng tiếng Anh trung gian và có thể giao tiếp khá thoải mái.

Ban nhạc 4: Người dùng tốt

Một người ở cấp độ này có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt và có thể giao tiếp hiệu quả.

Ban nhạc 5: Người dùng rất tốt

Một người ở cấp độ này có khả năng sử dụng tiếng Anh rất tốt và có thể giao tiếp rất hiệu quả.

Ban nhạc 6: Người dùng chuyên gia

Một người ở cấp độ này có khả năng sử dụng tiếng Anh và có thể giao tiếp cực kỳ hiệu quả.

Ban nhạc 7: Người dùng thành thạo

Một người ở cấp độ này có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo và có thể giao tiếp trôi chảy.

Ban nhạc 8: Người dùng rất thành thạo

Một người ở cấp độ này có khả năng sử dụng tiếng Anh rất thành thạo và có thể giao tiếp rất trôi chảy.

Ban nhạc 9: Loa bản địa hoặc song ngữ

Một người ở cấp độ này có khả năng sử dụng tiếng Anh bản địa hoặc song ngữ và có thể giao tiếp dễ dàng.

Thang đo IELTS được thiết kế để đánh giá công bằng và chính xác về khả năng tiếng Anh của một người. Điều quan trọng cần lưu ý là bài kiểm tra không được thiết kế để vượt qua hoặc kiểm tra thất bại, mà là, nó có nghĩa là cung cấp một ảnh chụp nhanh về các kỹ năng tiếng Anh của một người tại một thời điểm cụ thể.

Thang đo IELTS có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như:

– Để đánh giá khả năng tiếng Anh của một người cho mục đích nhập cư

– Để đánh giá khả năng tiếng Anh của một người cho mục đích giáo dục

– Để đánh giá khả năng tiếng Anh của một người cho mục đích việc làm

– Để đánh giá khả năng tiếng Anh của một người cho mục đích phát triển cá nhân

Bất kể lý do của bạn để làm bài kiểm tra IELTS là gì, điều quan trọng là phải hiểu thang đo IELTS có nghĩa là gì và làm thế nào nó có thể được sử dụng để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

 

Tags: IELTS

 


IELTS scale

What is the IELTS scale and what does it mean?

The IELTS scale is an international English language proficiency test that is used to measure a person’s ability to use and understand the English language. The test is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English. It is also a requirement for immigration to Australia, Canada, New Zealand and the United Kingdom.

The IELTS scale consists of four bands, with each band representing a different level of English language proficiency. Band 1 is the lowest level and Band 9 is the highest.

Here is a brief overview of what each band on the IELTS scale represents:

Band 1: Basic user

A person at this level has a very limited ability to use English and can only communicate in very simple ways.

Band 2: Limited user

A person at this level has a limited ability to use English but can communicate in basic ways.

Band 3: Intermediate user

A person at this level has an intermediate ability to use English and can communicate fairly comfortably.

Band 4: Good user

A person at this level has a good ability to use English and can communicate effectively.

Band 5: Very good user

A person at this level has a very good ability to use English and can communicate very effectively.

Band 6: Expert user

A person at this level has an expert ability to use English and can communicate extremely effectively.

Band 7: Proficient user

A person at this level has a proficient ability to use English and can communicate fluently.

Band 8: Very proficient user

A person at this level has a very proficient ability to use English and can communicate very fluently.

Band 9: Native or bilingual speaker

A person at this level has a native or bilingual ability to use English and can communicate effortlessly.

The IELTS scale is designed to be a fair and accurate assessment of a person’s English language ability. It is important to note that the test is not designed to be a pass or fail test, but rather, it is meant to provide a snapshot of a person’s English language skills at a particular point in time.

The IELTS scale can be used for a variety of purposes, such as:

– To assess a person’s English language ability for immigration purposes

– To assess a person’s English language ability for educational purposes

– To assess a person’s English language ability for employment purposes

– To assess a person’s English language ability for personal development purposes

No matter what your reasons for taking the IELTS test, it is important to understand what the IELTS scale means and how it can be used to assess your English language skills.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider