145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Vocabulary on Food – Topic vocabulary food IELTS

Home - IELTS - IELTS Vocabulary on Food – Topic vocabulary food IELTS

IELTS Vocabulary on Food – Topic vocabulary food IELTS

IELTS Vocabulary on Food – Explore useful words and phrases to help you write a high-scoring IELTS essay on the topic of food. Learn how to use them effectively.

(English below)

IELTS Vocabulary on Food

Giả sử bạn muốn một bài luận theo phong cách IELTS về chủ đề từ vựng thực phẩm:

Có nhiều từ khác nhau trong tiếng Anh được sử dụng để mô tả thực phẩm. Một số từ này rất cụ thể, và chỉ có thể được sử dụng để mô tả một số loại thực phẩm. Các từ khác là tổng quát hơn, và có thể được sử dụng để mô tả một loạt các thực phẩm.

Một trong những từ liên quan đến thực phẩm cụ thể nhất là ‘tinh tế. Từ này thường được sử dụng để mô tả thực phẩm được coi là một điều trị đặc biệt, và không phải là thứ được ăn một cách thường xuyên. Các món ngon thường đắt tiền, và thường được coi là một thứ xa xỉ.

Một từ liên quan đến thực phẩm cụ thể khác là ‘món khai vị. Từ này được sử dụng để mô tả một món ăn nhỏ được phục vụ trước bữa ăn. Món khai vị thường nhẹ và được thiết kế để kích thích sự thèm ăn.

Một từ liên quan đến thực phẩm tổng quát hơn là ‘Snack. Từ này có thể được sử dụng để mô tả một loạt thực phẩm, từ một miếng trái cây đến một túi khoai tây chiên. Đồ ăn nhẹ thường được ăn giữa các bữa ăn, và không được coi là một bữa ăn đầy đủ.

Cuối cùng, một từ thường được sử dụng để mô tả thực phẩm, nhưng không phải là cụ thể về thực phẩm, là ‘hương vị. Từ này có thể được sử dụng để mô tả hương vị của thực phẩm, nhưng cũng có thể được sử dụng để mô tả trải nghiệm ăn uống tổng thể.

 

Tags: Vocabulary, IELTS

 


Topic vocabulary food IELTS

Assuming you would like an IELTS-style essay on the topic of food vocabulary:

There are many different words in English that are used to describe food. Some of these words are very specific, and can only be used to describe certain types of food. Other words are more general, and can be used to describe a wide range of food.

One of the most specific food-related words is ‘delicacy’. This word is usually used to describe food that is considered to be a special treat, and is not something that is eaten on a regular basis. Delicacies are often expensive, and are often seen as a luxury.

Another specific food-related word is ‘appetizer’. This word is used to describe a small dish that is served before a meal. Appetizers are usually light, and are designed to whet the appetite.

A more general food-related word is ‘snack’. This word can be used to describe a wide range of food, from a piece of fruit to a bag of chips. Snacks are usually eaten between meals, and are not considered to be a full meal.

Finally, a word that is often used to describe food, but is not specifically about food, is ‘taste’. This word can be used to describe the flavour of food, but can also be used to describe the overall experience of eating.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider