145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Từ Vựng Hay Dùng Trong IELTS – Good vocabulary used in IELTS

Home - IELTS - IELTS – Từ Vựng Hay Dùng Trong IELTS – Good vocabulary used in IELTS

IELTS – Từ Vựng Hay Dùng Trong IELTS – Good vocabulary used in IELTS

IELTS – Từ Vựng Hay Dùng Trong IELTS – Hãy học những từ vựng quan trọng trong IELTS với bài viết này. Cùng tìm hiểu những từ vựng hay dùng trong IELTS nhé!

(English below)

IELTS – Từ Vựng Hay Dùng Trong IELTS

Người ta thường nói rằng một từ vựng tốt là chìa khóa để thành công trong bài kiểm tra IELTS. Điều này là do một từ vựng lớn sẽ cho phép bạn hiểu các câu hỏi và trả lời chính xác. Ngoài ra, một từ vựng tốt cũng sẽ giúp bạn tránh mắc lỗi trong ngữ pháp và dấu câu của bạn.

Có một số cách để xây dựng vốn từ vựng của bạn. Một cách là đọc càng nhiều càng tốt. Điều này sẽ đưa bạn đến một loạt các từ vựng và giúp bạn học các từ mới. Một cách khác là lắng nghe các chương trình phát thanh và truyền hình bằng tiếng Anh. Điều này cũng sẽ giúp bạn học từ vựng mới.

Đó cũng là một ý tưởng tốt để giữ một cuốn sổ tay trong đó bạn viết ra những từ mới và ý nghĩa của chúng. Điều này sẽ giúp bạn sửa đổi chúng và học chúng dễ dàng hơn. Ngoài ra còn có một số bài tập xây dựng từ vựng mà bạn có thể làm. Những điều này sẽ giúp bạn học những từ mới và nhớ chúng dễ dàng hơn.

Một mẹo cuối cùng là cố gắng sử dụng các từ mới khi bạn đang nói hoặc viết. Điều này sẽ giúp bạn nhớ chúng và sử dụng chúng một cách chính xác.

Tôi hy vọng những lời khuyên này sẽ giúp bạn xây dựng một từ vựng tốt và cải thiện điểm IELTS của bạn.

 

Tags: IELTS

 


Good vocabulary used in IELTS

It is often said that a good vocabulary is the key to success in the IELTS test. This is because a large vocabulary will enable you to understand the questions and answer them correctly. In addition, a good vocabulary will also help you to avoid making mistakes in your grammar and punctuation.

There are a number of ways to build up your vocabulary. One way is to read as much as possible. This will expose you to a wide range of vocabulary and help you to learn new words. Another way is to listen to English-language radio and television programmes. This will also help you to learn new vocabulary.

It is also a good idea to keep a notebook in which you write down new words and their meanings. This will help you to revise them and learn them more easily. There are also a number of vocabulary-building exercises that you can do. These will help you to learn new words and to remember them more easily.

One final tip is to try to use new words when you are speaking or writing. This will help you to remember them and to use them correctly.

I hope these tips will help you to build up a good vocabulary and to improve your IELTS score.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider