145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Vocabulary for Movies – IELTS vocabulary about movie

Home - IELTS - IELTS Vocabulary for Movies – IELTS vocabulary about movie

IELTS Vocabulary for Movies – IELTS vocabulary about movie

IELTS Vocabulary for Movies – Học từ vựng IELTS về phim để nâng cao điểm thi IELTS của bạn!

(English below)

IELTS Vocabulary for Movies

Từ vựng IELTS: Phim

Cho dù bạn yêu họ hay ghét chúng, phim là một phần rất lớn trong cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi theo dõi họ để giải trí, thoát khỏi thực tế, hoặc tìm hiểu về các nền văn hóa và thế giới mới. Nhưng bạn đã bao giờ dừng lại để nghĩ về từ vựng IELTS được sử dụng trong phim chưa?

Có rất nhiều từ và cụm từ mà chúng ta chỉ nghe trong phim. Và trong khi một số trong số chúng là cụ thể cho ngành công nghiệp điện ảnh, những người khác có thể được sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày.

Dưới đây là một số ví dụ về từ vựng IELTS được sử dụng trong phim:

1. hành động đóng gói

Một bộ phim đóng gói hành động đầy phấn khích và phiêu lưu. Thường có rất nhiều chiến đấu, đuổi theo và hồi hộp.

2. Blockbuster

Một bộ phim bom tấn là một bộ phim rất nổi tiếng thường là một hit lớn tại phòng vé. Các bộ phim bom tấn thường được đóng gói hành động và có nhiều hiệu ứng đặc biệt.

3. Phim kinh dị tội phạm

Một phim kinh dị tội phạm là một bộ phim đầy hồi hộp và bí ẩn. Nó thường là về một tội ác đang được giải quyết.

4. Kịch

Một bộ phim là một bộ phim thường là về các mối quan hệ hoặc các vấn đề tình cảm. Nó có thể là một bộ phim rất nghiêm túc hoặc một bộ phim nhẹ nhàng.

5. Lãng mạn

Một sự lãng mạn là một bộ phim là tất cả về tình yêu và các mối quan hệ. Nó thường là một bộ phim nhẹ nhàng và cảm thấy hay.

6. Sci-Fi

Sci-Fi là một bộ phim lấy bối cảnh trong tương lai hoặc trong một thế giới khác. Nó thường bao gồm các yếu tố của khoa học và công nghệ.

7. Siêu anh hùng

Một siêu anh hùng là một nhân vật có sức mạnh đặc biệt chiến đấu với tội phạm. Phim siêu anh hùng thường đóng gói hành động và đầy hồi hộp.

8. Chiến tranh

Một bộ phim chiến tranh thường là về một cuộc xung đột thực sự hoặc hư cấu. Nó có thể rất mãnh liệt và tình cảm.

 

Tags: Vocabulary, IELTS

 


IELTS vocabulary about movie

IELTS Vocabulary: Movies

Whether you love them or hate them, movies are a huge part of our lives. We watch them for entertainment, to escape reality, or to learn about new cultures and worlds. But have you ever stopped to think about the IELTS vocabulary used in movies?

There are plenty of words and phrases that we only ever hear in movies. And while some of them are specific to the film industry, others can be used in everyday conversation.

Here are some examples of IELTS vocabulary used in movies:

1. Action-packed

An action-packed movie is full of excitement and adventure. There is usually a lot of fighting, chasing, and suspense.

2. Blockbuster

A blockbuster is a very popular movie that is usually a big hit at the box office. Blockbusters are often action-packed and have a lot of special effects.

3. Crime thriller

A crime thriller is a movie that is full of suspense and mystery. It is usually about a crime that is being solved.

4. Drama

A drama is a movie that is usually about relationships or emotional issues. It can be a very serious movie or a light-hearted film.

5. Romance

A romance is a movie that is all about love and relationships. It is usually a light-hearted and feel-good film.

6. Sci-fi

Sci-fi is a movie that is set in the future or in a different world. It often includes elements of science and technology.

7. Superhero

A superhero is a character with special powers who fights crime. Superhero movies are usually action-packed and full of suspense.

8. War

A war movie is usually about a real or fictional conflict. It can be very intense and emotional.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider