145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Vocabulary by Topic – IELTS English vocabulary by topic

Home - IELTS - IELTS Vocabulary by Topic – IELTS English vocabulary by topic

IELTS Vocabulary by Topic – IELTS English vocabulary by topic

IELTS Vocabulary by Topic – Learn the essential English words and phrases for the IELTS exam with our comprehensive guide. Improve your score and enhance your language skills.

(English below)

IELTS Vocabulary by Topic

Từ vựng tiếng Anh IELTS có thể được chia thành một số chủ đề khác nhau. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ tập trung vào bốn trong số các chủ đề quan trọng nhất đối với sinh viên IELTS: từ vựng học thuật, collocations, động từ phrasal và thành ngữ.

Từ vựng học thuật

Từ vựng học thuật là từ vựng được sử dụng trong các văn bản học thuật. Điều này bao gồm các từ như Lý thuyết, người Hồi giáo, giả thuyết, và phương pháp luận của người Hồi giáo. Từ vựng học thuật có thể khó khăn cho sinh viên IELTS, vì nó thường rất cụ thể và kỹ thuật. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải học từ vựng này, vì nó sẽ giúp bạn hiểu và trả lời các câu hỏi trong các phần đọc và viết học thuật của IELTS.

Sự hợp tác

Sự hợp tác là hai hoặc nhiều từ thường đi cùng nhau. Ví dụ, người Viking nỗ lực, một người khác, thực hiện một cách khác. Sự hợp tác rất quan trọng để học, vì chúng có thể giúp làm cho bài viết và nói của bạn nghe có vẻ tự nhiên và trôi chảy hơn.

Cụm động tư

Động từ phrasal là các động từ hai từ có ý nghĩa khác với ý nghĩa của các từ riêng lẻ. Ví dụ, người ta đã tìm kiếm một thứ gì đó, có nghĩa là tìm kiếm một thứ gì đó, thì từ bỏ, có nghĩa là để ngừng làm một cái gì đó, và điền vào trong đó có nghĩa là để cung cấp thông tin. Động từ phrasal có thể khó học, vì chúng thường có nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, chúng rất quan trọng để học, vì chúng thường được sử dụng trong lời nói và viết hàng ngày.

Thành ngữ

Thành ngữ là những biểu thức có ý nghĩa khác với ý nghĩa của các từ riêng lẻ. Ví dụ, đó là những con mèo và chó mưa, có nghĩa là trời mưa rất nhiều một cuộc trò chuyện”. Thành ngữ có thể khó học, vì chúng thường có nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, chúng rất quan trọng để học, vì chúng thường được sử dụng trong lời nói và viết hàng ngày.

 

Tags: Vocabulary, IELTS

 


IELTS English vocabulary by topic

IELTS English vocabulary can be divided into several different topics. In this post, we will focus on four of the most important topics for IELTS students: academic vocabulary, collocations, phrasal verbs, and idioms.

Academic vocabulary

Academic vocabulary is the vocabulary that is used in academic texts. This includes words such as “theory”, “hypothesis”, and “methodology”. Academic vocabulary can be difficult for IELTS students, as it is often very specific and technical. However, it is important to learn this vocabulary, as it will help you to understand and answer questions in the IELTS Academic Reading and Writing sections.

Collocations

Collocations are two or more words that often go together. For example, “make an effort”, “carry out”, and “take place”. Collocations are important to learn, as they can help to make your writing and speaking sound more natural and fluent.

Phrasal verbs

Phrasal verbs are two-word verbs that have a meaning that is different from the meaning of the individual words. For example, “look up” means “to search for something”, “give up” means “to stop doing something”, and “fill in” means “to provide information”. Phrasal verbs can be difficult to learn, as they often have many different meanings. However, they are important to learn, as they are often used in everyday speech and writing.

Idioms

Idioms are expressions that have a meaning that is different from the meaning of the individual words. For example, “it’s raining cats and dogs” means “it’s raining very heavily”, “to kill two birds with one stone” means “to do two things at the same time”, and “to break the ice” means “to start a conversation”. Idioms can be difficult to learn, as they often have many different meanings. However, they are important to learn, as they are often used in everyday speech and writing.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider