145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS Trực Tuyến – Chuẩn Bị Chặt Chẽ Cho Kỳ Thi IELTS – Online IELTS test

Home - IELTS - Học IELTS Trực Tuyến – Chuẩn Bị Chặt Chẽ Cho Kỳ Thi IELTS – Online IELTS test

Học IELTS Trực Tuyến – Chuẩn Bị Chặt Chẽ Cho Kỳ Thi IELTS – Online IELTS test

Học IELTS Trực Tuyến – Chuẩn Bị Chặt Chẽ Cho Kỳ Thi IELTS – Học IELTS trực tuyến với khoá học chuẩn bị đầy đủ cho kỳ thi IELTS và các bài kiểm tra luyện thi IELTS mỗi tuần.

(English below)

Học IELTS Trực Tuyến – Chuẩn Bị Chặt Chẽ Cho Kỳ Thi IELTS

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiewment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là một trong hai bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, còn lại là TOEFL. IELTS được chấp nhận bởi hầu hết các tổ chức học thuật của Anh, Canada, Úc, Ailen, New Zealand và Nam Phi, bởi hơn 3.000 tổ chức học thuật ở Hoa Kỳ và bởi các tổ chức chuyên nghiệp khác nhau trên toàn thế giới.

IELTS là một bài kiểm tra giấy và bút chì với bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Phần nói là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Bài kiểm tra được cung cấp trong cả hai phiên bản đào tạo học thuật và chung.

Phiên bản học thuật dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS được ghi trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. Kết quả kiểm tra được báo cáo là điểm từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia).

Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm.

IELTS cung cấp một hệ thống đăng ký trực tuyến thuận tiện cho người tham gia thử nghiệm. Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS bằng cách tạo một tài khoản trên trang web của IELTS. Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ có thể chọn ngày kiểm tra, vị trí kiểm tra và phiên bản kiểm tra.

Bạn sẽ cần cung cấp thông tin cá nhân, chi tiết liên hệ và thông tin hộ chiếu khi bạn đăng ký kiểm tra IELTS. Bạn cũng sẽ cần phải trả phí kiểm tra.

Phí kiểm tra IELTS là $ 330 cho phiên bản học thuật và $ 340 cho phiên bản đào tạo chung.

Bạn có thể trả phí kiểm tra IELTS bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Khi bạn đã đăng ký và thanh toán phí kiểm tra IELTS, bạn sẽ nhận được email xác nhận với ngày kiểm tra, thời gian và địa điểm của bạn.

Bạn nên đến trung tâm thử nghiệm ít nhất 30 phút trước khi thử nghiệm bắt đầu.

Bạn sẽ cần mang theo hộ chiếu hoặc ID hợp lệ khác với bạn vào ngày kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Phần nói được hoàn thành như một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

Phần lắng nghe, đọc và viết là câu hỏi trắc nghiệm.

Phần nói được chia thành ba phần: một cuộc phỏng vấn, một đoạn độc thoại và một cuộc thảo luận.

Bài kiểm tra IELTS được ghi theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định.

Kết quả kiểm tra được báo cáo là điểm từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia).

Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm.

Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS bằng cách tạo một tài khoản trên trang web của IELTS. Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ có thể chọn ngày kiểm tra, vị trí kiểm tra và phiên bản kiểm tra.

Bạn sẽ cần cung cấp thông tin cá nhân, chi tiết liên hệ và thông tin hộ chiếu khi bạn đăng ký kiểm tra IELTS. Bạn cũng sẽ cần phải trả phí kiểm tra.

Phí kiểm tra IELTS là $ 330 cho phiên bản học thuật và $ 340 cho phiên bản đào tạo chung.

Bạn có thể trả phí kiểm tra IELTS bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Khi bạn đã đăng ký và thanh toán phí kiểm tra IELTS, bạn sẽ nhận được email xác nhận với ngày kiểm tra, thời gian và địa điểm của bạn.

Bạn nên đến trung tâm thử nghiệm ít nhất 30 phút trước khi thử nghiệm bắt đầu.

Bạn sẽ cần mang theo hộ chiếu hoặc ID hợp lệ khác với bạn vào ngày kiểm tra.

 

Tags: IELTS

 


Online IELTS test

IELTS, the International English Language Testing System, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is one of the two major English-language tests in the world, the other being the TOEFL. IELTS is accepted by most British, Canadian, Australian, Irish, New Zealand and South African academic institutions, by over 3,000 academic institutions in the United States, and by various professional organizations across the world.

IELTS is a paper-and-pencil test with four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking. The Speaking section is a face-to-face interview with a certified IELTS examiner. The test is offered in both academic and general training versions.

The academic version is intended for those who want to pursue higher education, while the general training version is for those who want to migrate to an English-speaking country.

IELTS is scored on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency. The test results are reported as a score from 1 (non-user) to 9 (expert user).

IELTS test results are valid for two years.

IELTS offers a convenient online registration system for test takers. You can register for the IELTS test by creating an account on the IELTS website. Once you have registered, you will be able to select your test date, test location and test version.

You will need to provide your personal information, contact details and passport information when you register for the IELTS test. You will also need to pay the test fee.

The IELTS test fee is $330 for the academic version and $340 for the general training version.

You can pay the IELTS test fee by credit card, debit card or bank transfer.

Once you have registered and paid the IELTS test fee, you will receive a confirmation email with your test date, time and location.

You should arrive at the test center at least 30 minutes before the test starts.

You will need to bring your passport or other valid ID with you on the test day.

The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking.

The Listening, Reading and Writing sections are completed in one sitting. The Speaking section is completed as a face-to-face interview with a certified IELTS examiner.

The Listening, Reading and Writing sections are multiple-choice questions.

The Speaking section is divided into three parts: an interview, a monologue and a discussion.

The IELTS test is scored on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency.

The test results are reported as a score from 1 (non-user) to 9 (expert user).

IELTS test results are valid for two years.

You can register for the IELTS test by creating an account on the IELTS website. Once you have registered, you will be able to select your test date, test location and test version.

You will need to provide your personal information, contact details and passport information when you register for the IELTS test. You will also need to pay the test fee.

The IELTS test fee is $330 for the academic version and $340 for the general training version.

You can pay the IELTS test fee by credit card, debit card or bank transfer.

Once you have registered and paid the IELTS test fee, you will receive a confirmation email with your test date, time and location.

You should arrive at the test center at least 30 minutes before the test starts.

You will need to bring your passport or other valid ID with you on the test day.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider