145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Từ vựng ngôn ngữ: Các bài tập, mẹo và tài liệu hữu ích – Vocabulary about language

Home - IELTS - IELTS – Từ vựng ngôn ngữ: Các bài tập, mẹo và tài liệu hữu ích – Vocabulary about language

IELTS – Từ vựng ngôn ngữ: Các bài tập, mẹo và tài liệu hữu ích – Vocabulary about language

IELTS – Từ vựng ngôn ngữ: Các bài tập, mẹo và tài liệu hữu ích – Hãy trải nghiệm các bài tập, mẹo và tài liệu hữu ích về từ vựng ngôn ngữ IELTS để cải thiện kỹ năng luyện thi của bạn.

(English below)

IELTS – Từ vựng ngôn ngữ: Các bài tập, mẹo và tài liệu hữu ích

Có nhiều từ trong ngôn ngữ tiếng Anh được sử dụng để mô tả ngôn ngữ. Dưới đây là một số từ phổ biến nhất được sử dụng để mô tả ngôn ngữ:

Ngôn ngữ học: Nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ

Ngữ pháp: Các quy tắc chi phối cách các từ được sử dụng bằng ngôn ngữ

Từ vựng: các từ được sử dụng bằng ngôn ngữ

Phát âm: cách nói một từ hoặc cụm từ

Cú pháp: Cách mà các từ được sắp xếp để tạo thành cụm từ và câu

Ngữ nghĩa: ý nghĩa của các từ và cụm từ

Thực dụng: Nghiên cứu về cách sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống trong thế giới thực

Diễn ngôn: Nghiên cứu về cách sử dụng ngôn ngữ trong các đoạn văn bản lớn hơn, chẳng hạn như các cuộc trò chuyện, bài phát biểu và văn bản viết

Xã hội học: Nghiên cứu về cách ngôn ngữ thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố xã hội như tuổi tác, giới tính và dân tộc

Tâm lý học: Nghiên cứu về cách xử lý ngôn ngữ bởi tâm trí con người

Thần kinh học: Nghiên cứu về cách ngôn ngữ liên quan đến cấu trúc và chức năng của não

Ngôn ngữ học tính toán: Nghiên cứu về cách tạo các chương trình máy tính có thể xử lý và hiểu ngôn ngữ của con người

Ngôn ngữ đầu tiên: Ngôn ngữ mà một người học từ khi sinh ra

Ngôn ngữ thứ hai: Một ngôn ngữ mà một người học được sau này trong cuộc sống

Song ngữ: có thể sử dụng hai ngôn ngữ trôi chảy

Độc quyền: Chỉ có thể sử dụng một ngôn ngữ

Phương ngữ: Một loại ngôn ngữ trong khu vực hoặc xã hội có các tính năng đặc biệt của riêng nó

Accent: Cách mà một người nói ngôn ngữ, thường bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ đầu tiên của họ

Thành ngữ: Một cụm từ hoặc biểu thức có ý nghĩa khác với nghĩa đen của các từ

Tiếng lóng: ngôn ngữ không chính thức thường được sử dụng bởi một nhóm người cụ thể

Chủ nghĩa thông tục: Ngôn ngữ không chính thức được sử dụng trong bài phát biểu hàng ngày

Euphemism: Một từ hoặc cụm từ được sử dụng để thay thế một từ hoặc cụm từ được coi là gây khó chịu, cấm kỵ hoặc không mong muốn

Hyperbole: Một sự cường điệu hoặc quá mức

 

Tags: IELTS

 


Vocabulary about language

There are many words in the English language that are used to describe language. Here are some of the most common words that are used to describe language:

Linguistics: the scientific study of language

Grammar: the rules that govern how words are used in a language

Vocabulary: the words that are used in a language

Pronunciation: the way in which a word or phrase is spoken

Syntax: the way in which words are arranged to form phrases and sentences

Semantics: the meaning of words and phrases

Pragmatics: the study of how language is used in real-world situations

Discourse: the study of how language is used in larger chunks of text, such as conversations, speeches, and written texts

Sociolinguistics: the study of how language varies depending on social factors such as age, gender, and ethnicity

Psycholinguistics: the study of how language is processed by the human mind

Neurolinguistics: the study of how language is related to the structure and function of the brain

Computational linguistics: the study of how to create computer programs that can process and understand human language

First language: the language that a person learns from birth

Second language: a language that a person learns later in life

Bilingual: able to use two languages fluently

Monolingual: only able to use one language

Dialect: a regional or social variety of a language that has its own distinctive features

Accent: the way in which a person speaks a language, typically influenced by their first language

Idiom: a phrase or expression that has a meaning that is different from the literal meaning of the words

Slang: informal language that is typically used by a particular group of people

Colloquialism: informal language that is used in everyday speech

Euphemism: a word or phrase that is used to replace a word or phrase that is considered to be offensive, taboo, or otherwise undesirable

Hyperbole: an exaggeration or overstatement

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider