145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Thử – Hướng Dẫn và Tài Liệu Luyện Thi IELTS – IELTS test test

Home - IELTS - IELTS Thử – Hướng Dẫn và Tài Liệu Luyện Thi IELTS – IELTS test test

IELTS Thử – Hướng Dẫn và Tài Liệu Luyện Thi IELTS – IELTS test test

IELTS Thử – Hướng Dẫn và Tài Liệu Luyện Thi IELTS – Học cách làm bài thi IELTS hiệu quả với các hướng dẫn và tài liệu luyện thi IELTS của chúng tôi.

(English below)

IELTS Thử – Hướng Dẫn và Tài Liệu Luyện Thi IELTS

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được quản lý cùng với các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL, Hội đồng Anh và IDP Education Pty Ltd. IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó các kỹ năng nói và nghe của bạn được đánh giá bởi một người kiểm tra con người trong một cuộc trò chuyện ngoài đời thực. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể thể hiện mức độ thành thạo tiếng Anh thực sự của mình, cho bạn cơ hội thành công tốt nhất có thể trong việc học hoặc sự nghiệp của bạn.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên phải hoàn thành tất cả bốn thành phần.

Lắng nghe và đọc được hoàn thành đầu tiên, tiếp theo là viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, có nghĩa là bạn sẽ cần viết câu trả lời của mình trên một bảng câu trả lời đặc biệt.

Các phần lắng nghe và đọc là nhiều sự lựa chọn, trong khi các phần viết và nói được đánh giá bởi một người kiểm tra người.

IELTS được ghi trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ thành thạo tiếng Anh khác nhau.

Band 9 là cấp độ cao nhất, trong khi ban nhạc 1 là thấp nhất.

Hầu hết các trường đại học và nhà tuyển dụng yêu cầu điểm từ 6 trở lên để nhập học hoặc việc làm.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng và khách quan, và điểm số của bạn sẽ hoàn toàn dựa trên khả năng tiếng Anh của bạn. Không có đường chuyền hoặc thất bại – bạn sẽ được cấp điểm ban nhạc dựa trên hiệu suất của bạn.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung.

Phiên bản học thuật dành cho các ứng viên đang lên kế hoạch học tại trường đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho các ứng viên đang có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Phần nghe, đọc và viết là giống nhau cho cả hai phiên bản, nhưng phần nói là khác nhau.

Phiên bản học thuật của bài kiểm tra nói là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo, trong khi phiên bản đào tạo chung là một cuộc phỏng vấn nhóm.

IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh được quốc tế công nhận có thể giúp bạn đạt được mục tiêu học tập và nghề nghiệp của mình.

Nếu bạn đang có kế hoạch học tập tại trường đại học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, IELTS là cách hoàn hảo để thể hiện trình độ tiếng Anh của bạn.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng và khách quan, và điểm số của bạn sẽ hoàn toàn dựa trên khả năng tiếng Anh của bạn. Không có đường chuyền hoặc thất bại – bạn sẽ được cấp điểm ban nhạc dựa trên hiệu suất của bạn.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung.

Phiên bản học thuật dành cho các ứng viên đang lên kế hoạch học tại trường đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho các ứng viên đang có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Phần nghe, đọc và viết là giống nhau cho cả hai phiên bản, nhưng phần nói là khác nhau.

Phiên bản học thuật của bài kiểm tra nói là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo, trong khi phiên bản đào tạo chung là một cuộc phỏng vấn nhóm.

IELTS là cách hoàn hảo để thể hiện trình độ tiếng Anh của bạn và tiến gần hơn một bước để đạt được mục tiêu học tập và nghề nghiệp của bạn.

 

Tags: luyện thi IELTS, IELTS

 


IELTS test test

The IELTS test is an international English language testing system that is jointly managed by the University of Cambridge ESOL Examinations, British Council and IDP Education Pty Ltd. IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the only English language test where your speaking and listening skills are assessed by a human examiner in a real-life conversation. This means that you will be able to demonstrate your true level of English proficiency, giving you the best possible chance of success in your studies or career.

The IELTS test has four components – listening, reading, writing and speaking. All candidates must complete all four components.

Listening and reading are completed first, followed by writing and speaking. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

IELTS is a paper-based test, which means that you will need to write your answers on a special answer sheet.

The listening and reading sections are multiple-choice, while the writing and speaking sections are assessed by a human examiner.

IELTS is scored on a 9-band scale, with each band representing a different level of English proficiency.

Band 9 is the highest level, while band 1 is the lowest.

Most universities and employers require a score of 6 or above for admission or employment.

IELTS is a fair and objective test, and your score will be based purely on your English language ability. There is no pass or fail – you will be given a band score based on your performance.

IELTS is available in two versions – academic and general training.

The academic version is for candidates who are planning to study at university, while the general training version is for candidates who are planning to migrate to an English-speaking country.

The listening, reading and writing sections are the same for both versions, but the speaking section is different.

The academic version of the speaking test is a face-to-face interview with an examiner, while the general training version is a group interview.

IELTS is an internationally recognised English language test that can help you achieve your academic and career goals.

If you are planning to study at university or migrate to an English-speaking country, IELTS is the perfect way to demonstrate your English language proficiency.

IELTS is a fair and objective test, and your score will be based purely on your English language ability. There is no pass or fail – you will be given a band score based on your performance.

IELTS is available in two versions – academic and general training.

The academic version is for candidates who are planning to study at university, while the general training version is for candidates who are planning to migrate to an English-speaking country.

The listening, reading and writing sections are the same for both versions, but the speaking section is different.

The academic version of the speaking test is a face-to-face interview with an examiner, while the general training version is a group interview.

IELTS is the perfect way to demonstrate your English language proficiency and get one step closer to achieving your academic and career goals.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider