145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Task 1 Vocabulary – Vocabulary Task 1 IELTS

Home - IELTS - IELTS Task 1 Vocabulary – Vocabulary Task 1 IELTS

IELTS Task 1 Vocabulary – Vocabulary Task 1 IELTS

IELTS Task 1 Vocabulary – Improve Your Score with Expert Tips on How to Use the Right Words for the IELTS Exam

(English below)

IELTS Task 1 Vocabulary

Một trong những điều quan trọng nhất cần làm khi chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS là tập trung vào việc tăng từ vựng của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đang làm bài kiểm tra học thuật của IELTS, vì các phần viết và đọc thường sẽ yêu cầu bạn sử dụng một loạt các từ học thuật.

Có một số cách mà bạn có thể tăng từ vựng của mình. Một cách là đọc càng nhiều càng tốt. Điều này sẽ đưa bạn đến một loạt các từ mới và giúp bạn hiểu cách chúng được sử dụng trong ngữ cảnh. Một cách khác là sử dụng một từ điển hoặc từ điển đồng nghĩa để tìm kiếm ý nghĩa của những từ mới mà bạn bắt gặp.

Một cách khác để tăng vốn từ vựng của bạn là học các gia đình từ. Điều này có nghĩa là học các từ có cùng một từ gốc. Ví dụ: nếu bạn học được từ ‘tăng, bạn cũng sẽ có thể sử dụng các từ‘ tăng, tăng, tăng, tăng lên và tăng lên. Đây có thể là một cách rất hiệu quả để học các từ mới, vì nó sẽ giúp bạn nhớ chúng dễ dàng hơn.

Cuối cùng, điều quan trọng là tập trung vào việc sử dụng các từ mới trong việc nói và viết của bạn. Điều này sẽ giúp củng cố việc học của bạn và đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các từ mới một cách chính xác.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ tăng từ vựng của mình ngay lập tức!

 

Tags: Vocabulary, IELTS

 


Vocabulary Task 1 IELTS

One of the most important things to do when preparing for the IELTS test is to focus on increasing your vocabulary. This is especially important for those who are taking the IELTS Academic test, as the Writing and Reading sections will often require you to use a range of academic words.

There are a number of ways that you can increase your vocabulary. One way is to read as much as possible. This will expose you to a range of new words and help you to understand how they are used in context. Another way is to use a dictionary or thesaurus to look up the meanings of new words that you come across.

Another way to increase your vocabulary is to learn word families. This means learning words that have the same root word. For example, if you learn the word ‘increase’, you will also be able to use the words ‘increase’, ‘increasing’, ‘increased’ and ‘increases’. This can be a very effective way to learn new words, as it will help you to remember them more easily.

Finally, it is also important to focus on using new words in your speaking and writing. This will help to consolidate your learning and ensure that you are using the new words correctly.

By following these tips, you can be sure that you will have increased your vocabulary in no time!

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider