145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Vocabulary – vocabulary speaking

Home - IELTS - IELTS Speaking Vocabulary – vocabulary speaking

IELTS Speaking Vocabulary – vocabulary speaking

IELTS Speaking Vocabulary – Improve your IELTS score with our comprehensive guide to IELTS speaking vocabulary. Learn the essential words and phrases to ace your IELTS speaking test.

(English below)

IELTS Speaking Vocabulary

Từ vựng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc kỹ năng nói trong IELTS. Điều quan trọng là phải có một loạt các từ vựng để bạn có thể thể hiện bản thân một cách chính xác và trôi chảy trong bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS.

Có một vài điều bạn có thể làm để cải thiện vốn từ vựng của bạn cho IELTS Speaking. Đầu tiên, lập danh sách tất cả các chủ đề có thể xuất hiện trong bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS và đảm bảo bạn biết từ vựng cho từng chủ đề. Thứ hai, đọc càng nhiều càng tốt. Đọc sách sẽ giúp bạn gặp phải những từ mới và học cách sử dụng chúng một cách chính xác. Thứ ba, nghe podcast tiếng Anh, chương trình truyền hình và phim. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe và học từ vựng mới.

Khi bạn đang nghiên cứu từ vựng, điều quan trọng là phải tập trung vào các lần hợp tác. Sự hợp tác là những từ thường được sử dụng cùng nhau. Ví dụ, việc đưa ra một quyết định, hoặc có một rủi ro. Học tập hợp phổ biến sẽ giúp bạn nghe có vẻ tự nhiên hơn khi bạn nói.

Dưới đây là một số mẹo để sử dụng từ vựng trong bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS:

– Hãy chắc chắn rằng bạn có thể phát âm từ chính xác. Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để nói một từ, bạn có thể tìm kiếm nó trong một từ điển.

– Sử dụng từ trong một câu để đảm bảo bạn hiểu ý nghĩa.

– Cố gắng sử dụng từ này trong một cuộc trò chuyện với một người bạn hoặc thành viên gia đình.

– Nếu bạn phạm sai lầm khi sử dụng từ này, đừng lo lắng. Chỉ cần tiếp tục nói và cố gắng sử dụng từ chính xác vào lần sau.

 

Tags: Speaking, Vocabulary, IELTS

 


vocabulary speaking

Vocabulary is one of the most important aspects of IELTS speaking. It is important to have a wide range of vocabulary so that you can express yourself accurately and fluently in the IELTS speaking test.

There are a few things you can do to improve your vocabulary for IELTS speaking. First, make a list of all the topics that might come up in the IELTS speaking test and make sure you know the vocabulary for each topic. Second, read as much as you can. Reading will help you to encounter new words and learn how to use them correctly. Third, listen to English-language podcasts, TV shows, and movies. This will help you to improve your listening skills and learn new vocabulary.

When you are studying vocabulary, it is also important to focus on collocations. Collocations are words that are often used together. For example, “make a decision” or “take a risk”. Learning common collocations will help you to sound more natural when you speak.

Here are some tips for using vocabulary in the IELTS speaking test:

– Make sure you can pronounce the word correctly. If you are not sure how to say a word, you can look it up in a dictionary.

– Use the word in a sentence to make sure you understand the meaning.

– Try to use the word in a conversation with a friend or family member.

– If you make a mistake when using the word, don’t worry. Just keep speaking and try to use the word correctly next time.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider