145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Cẩm Nang Học Tập và Thử Thách – IELTS Topic

Home - IELTS - IELTS – Cẩm Nang Học Tập và Thử Thách – IELTS Topic

IELTS – Cẩm Nang Học Tập và Thử Thách – IELTS Topic

IELTS – Cẩm Nang Học Tập và Thử Thách – Hãy trở thành một thí sinh IELTS thành công bằng cách sử dụng cẩm nang học tập và thử thách của chúng tôi!

(English below)

IELTS – Cẩm Nang Học Tập và Thử Thách

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường khả năng sử dụng của một người và hiểu ngôn ngữ tiếng Anh. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm.

IELTS được sử dụng bởi nhiều tổ chức, chẳng hạn như các trường đại học, nhà tuyển dụng và cơ quan nhập cư, như một cách để đo lường khả năng ngôn ngữ của ai đó. Nó cũng được sử dụng bởi những người muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS là một thử nghiệm trên giấy, có nghĩa là nó được lấy trong một trung tâm thử nghiệm vật lý. Bài kiểm tra được thực hiện bởi hai tổ chức: Hội đồng Anh và IDP: IELTS Australia.

Các phần lắng nghe, đọc và viết của bài kiểm tra đều được hoàn thành trong một lần ngồi. Phần nói thường được hoàn thành vào một ngày khác, nhưng điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào trung tâm thử nghiệm.

IELTS là một bài kiểm tra trắc nghiệm, có nghĩa là chỉ có một câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi. Các câu hỏi trong phần nghe và đọc được dựa trên bản ghi âm và văn bản, tương ứng. Các câu hỏi trong phần viết và nói dựa trên lời nhắc.

IELTS được ghi trên thang điểm 9, với 9 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất. Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

IELTS là một bài kiểm tra đầy thách thức, nhưng có thể có được điểm số cao nếu bạn chuẩn bị đúng. Có một số tài nguyên có thể giúp bạn chuẩn bị, chẳng hạn như sách chuẩn bị kiểm tra IELTS và các khóa học trực tuyến.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, hãy chắc chắn cho mình đủ thời gian để chuẩn bị. Và, quan trọng nhất, đừng quên thực hành!

 

Tags: IELTS

 


IELTS Topic

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures a person’s ability to use and understand the English language. The test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a total of 25 points, for a total score of 100 points.

IELTS is used by many organizations, such as universities, employers, and immigration authorities, as a way to measure someone’s language ability. It is also used by people who want to study or work in an English-speaking country.

IELTS is a paper-based test, which means that it is taken in a physical test center. The test is administered by two organizations: the British Council and IDP: IELTS Australia.

The listening, reading, and writing sections of the test are all completed in one sitting. The speaking section is usually completed on a different day, but this can vary depending on the test center.

IELTS is a multiple-choice test, which means that there is only one correct answer for each question. The questions in the listening and reading sections are based on audio recordings and texts, respectively. The questions in the writing and speaking sections are based on prompts.

IELTS is scored on a 9-band scale, with 9 being the highest score and 1 being the lowest score. Scores are reported in whole and half bands.

IELTS is a challenging test, but it is possible to get a high score if you prepare properly. There are a number of resources that can help you prepare, such as IELTS test prep books and online courses.

If you are planning to take the IELTS test, be sure to give yourself enough time to prepare. And, most importantly, don’t forget to practice!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider