145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Topics – Common topics in IELTS Speaking

Home - IELTS - IELTS Speaking Topics – Common topics in IELTS Speaking

IELTS Speaking Topics – Common topics in IELTS Speaking

IELTS Speaking Topics – Learn the Most Common IELTS Speaking Topics and How to Prepare for Them

(English below)

IELTS Speaking Topics

Có một vài chủ đề phổ biến thường xuất hiện trong IELTS Speaking. Dưới đây là một số chủ đề phổ biến nhất, cùng với một số lời khuyên về cách tiếp cận chúng.

Gia đình

Đây là một chủ đề rất phổ biến trong việc kỹ năng nói trong IELTS, và nó có thể là một cách tuyệt vời để thể hiện vốn từ vựng của bạn. Khi nói về gia đình của bạn, hãy chắc chắn bao gồm một số từ sau:

Cha mẹ-mẹ, cha, mẹ kế, cha dượng, cha mẹ nuôi, v.v.

Anh chị em – anh trai, chị gái, kế con kế, con riêng, v.v.

Gia đình mở rộng – anh em họ, dì, chú, ông bà, v.v.

Khi nói về gia đình của bạn, bạn có thể được hỏi về mối quan hệ của bạn với họ, tần suất bạn nhìn thấy họ, những gì bạn thích làm cùng nhau, v.v. Hãy chắc chắn đưa ra các ví dụ cụ thể và sử dụng ngôn ngữ mô tả.

Bạn

Đây là một chủ đề phổ biến khác trong việc kỹ năng nói trong IELTS, và đó là một cơ hội tuyệt vời để thể hiện từ vựng và kỹ năng nói của bạn. Khi nói về bạn bè của bạn, hãy chắc chắn bao gồm một số từ sau:

Bạn thân – một người mà bạn rất thân thiết và có nhiều điểm chung với

Bạn thân – một người mà bạn thân thiết nhưng không nhất thiết phải có nhiều điểm chung với

Người quen – người mà bạn biết nhưng aren đặc biệt gần gũi với

Khi nói về bạn bè của bạn, bạn có thể được hỏi về cách bạn gặp nhau, những gì bạn muốn làm cùng nhau, tần suất bạn nhìn thấy nhau, v.v. Một lần nữa, hãy chắc chắn đưa ra các ví dụ cụ thể và sử dụng ngôn ngữ mô tả.

Sở thích

Đây là một chủ đề tuyệt vời khác để thể hiện từ vựng của bạn. Khi nói về sở thích của bạn, hãy chắc chắn bao gồm một số từ sau:

Quan tâm – điều gì đó bạn thích làm trong thời gian rảnh rỗi

Trò tiêu khiển – điều gì đó bạn làm để vượt qua thời gian

Đam mê – điều mà bạn rất nhiệt tình về

Khi nói về sở thích của bạn, bạn có thể được hỏi về lý do tại sao bạn thích chúng, tần suất bạn làm chúng, cho dù bạn làm một mình hay với người khác, v.v. Hãy chắc chắn đưa ra các ví dụ cụ thể và sử dụng ngôn ngữ mô tả.

Làm hay học

Đây là một chủ đề tuyệt vời để thể hiện kiến ​​thức của bạn về ngữ pháp và từ vựng. Khi nói về công việc hoặc nghiên cứu của bạn, hãy chắc chắn bao gồm một số từ sau:

Nghề nghiệp – công việc hoặc nghề nghiệp bạn hy vọng sẽ có trong tương lai

Nghề nghiệp – công việc bạn có bây giờ

Ơn gọi – một công việc hoặc nghề nghiệp mà bạn đặc biệt phù hợp với

Khi nói về công việc hoặc nghiên cứu của bạn, bạn có thể được hỏi về những gì bạn làm, tại sao bạn chọn nó, những gì bạn hy vọng sẽ làm trong tương lai, v.v. Hãy chắc chắn đưa ra các ví dụ cụ thể và sử dụng ngôn ngữ mô tả.

Du lịch

Đây là một chủ đề tuyệt vời để thể hiện kiến ​​thức của bạn về ngữ pháp và từ vựng. Khi nói về du lịch, hãy chắc chắn bao gồm một số từ sau:

Hành trình – Một chuyến đi từ nơi này đến nơi khác

Kỳ nghỉ – Một khoảng thời gian khi bạn không làm việc hoặc học tập, thường là để thư giãn

Phiêu lưu – Một trải nghiệm thú vị hoặc bất thường

Khi nói về du lịch, bạn có thể được hỏi về nơi bạn đã ở, nơi bạn muốn đi, những gì bạn muốn làm trong kỳ nghỉ, v.v. Hãy chắc chắn đưa ra các ví dụ cụ thể và sử dụng ngôn ngữ mô tả.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Common topics in IELTS Speaking

There are a few common topics that often come up in IELTS Speaking. Here are some of the most common topics, along with some tips on how to approach them.

Family

This is a very common topic in IELTS Speaking, and it can be a great way to show off your vocabulary. When talking about your family, be sure to include some of the following words:

Parent – mother, father, step-mother, step-father, adoptive parent, etc.

Sibling – brother, sister, stepsister, stepbrother, etc.

Extended family – cousins, aunts, uncles, grandparents, etc.

When talking about your family, you might be asked about your relationship with them, how often you see them, what you like to do together, etc. Be sure to give specific examples and use descriptive language.

Friends

This is another common topic in IELTS Speaking, and it’s a great opportunity to show off your vocabulary and speaking skills. When talking about your friends, be sure to include some of the following words:

Best friend – someone you’re very close to and have a lot in common with

Close friend – someone you’re close to but don’t necessarily have a lot in common with

Acquaintance – someone you know but aren’t particularly close to

When talking about your friends, you might be asked about how you met, what you like to do together, how often you see each other, etc. Again, be sure to give specific examples and use descriptive language.

Hobbies

This is another great topic for showing off your vocabulary. When talking about your hobbies, be sure to include some of the following words:

Interest – something you enjoy doing in your free time

Pastime – something you do to pass the time

Passion – something you’re very enthusiastic about

When talking about your hobbies, you might be asked about why you enjoy them, how often you do them, whether you do them alone or with others, etc. Be sure to give specific examples and use descriptive language.

Work or Study

This is a great topic for showing off your knowledge of grammar and vocabulary. When talking about your work or studies, be sure to include some of the following words:

Career – the job or profession you hope to have in the future

Occupation – the job you have now

Vocation – a job or profession you’re particularly suited for

When talking about your work or studies, you might be asked about what you do, why you chose it, what you hope to do in the future, etc. Be sure to give specific examples and use descriptive language.

Travel

This is a great topic for showing off your knowledge of grammar and vocabulary. When talking about travel, be sure to include some of the following words:

Journey – a trip from one place to another

Vacation – a period of time when you’re not working or studying, usually for relaxation

Adventure – an exciting or unusual experience

When talking about travel, you might be asked about where you’ve been, where you’d like to go, what you like to do on vacation, etc. Be sure to give specific examples and use descriptive language.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider