145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Part 1 Vocabulary – Vocabulary for IELTS Speaking Part 1

Home - IELTS - IELTS Speaking Part 1 Vocabulary – Vocabulary for IELTS Speaking Part 1

IELTS Speaking Part 1 Vocabulary – Vocabulary for IELTS Speaking Part 1

IELTS Speaking Part 1 Vocabulary – Learn key vocabulary to help you ace the IELTS Speaking exam with our comprehensive guide. Get ready to ace the IELTS Speaking exam with our easy to follow guide!

(English below)

IELTS Speaking Part 1 Vocabulary

Cho dù ngữ pháp và cách phát âm của bạn tốt đến đâu, nếu bạn không có một loạt từ vựng tốt, bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi đạt điểm cao trong bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số cách tốt nhất để tăng vốn từ vựng của bạn cho IELTS Speaking Phần 1.

Một trong những cách tốt nhất để học từ vựng mới là đọc càng nhiều càng tốt. Điều này sẽ không chỉ giúp bạn học các từ mới, mà còn để hiểu cách chúng được sử dụng trong ngữ cảnh. Một cách tốt để tìm thấy tài liệu đọc phù hợp với cấp độ của bạn là sử dụng một trang web như newsinlevels.com. Trang web này cung cấp các bài báo đã được phân loại thành ba cấp độ – dễ dàng, trung bình và khó. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm thấy các bài viết ở cấp độ phù hợp với bạn và điều đó sẽ giúp bạn học từ vựng mới.

Một cách tuyệt vời khác để học từ vựng là xem các chương trình và phim truyền hình bằng tiếng Anh. Điều này không chỉ giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe mà còn nghe những từ mới được sử dụng trong ngữ cảnh. Nếu bạn không có quyền truy cập vào TV bằng tiếng Anh, có nhiều trang web cung cấp các clip của các chương trình phổ biến, chẳng hạn như YouTube.

Một cách khác để học từ vựng là sử dụng từ điển. Tuy nhiên, điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn đang sử dụng một từ điển chất lượng tốt, chẳng hạn như từ điển người học nâng cao Oxford Advanced. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn tìm thấy các định nghĩa dễ hiểu và bạn cũng thấy cách các từ được sử dụng trong các câu.

Cuối cùng, một trong những cách tốt nhất để học từ vựng là tự mình thực hành sử dụng nó. Một cách tuyệt vời để làm điều này là giữ một cuốn sổ tay với bạn và viết ra bất kỳ từ mới nào bạn nghe. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm các từ trong một từ điển, và cố gắng sử dụng chúng bằng cách nói và viết của riêng bạn.

 

Tags: Speaking, Vocabulary, IELTS

 


Vocabulary for IELTS Speaking Part 1

No matter how good your grammar and pronunciation are, if you don’t have a good range of vocabulary, you will find it difficult to score highly in the IELTS speaking test. In this article, we will look at some of the best ways to increase your vocabulary for IELTS speaking part 1.

One of the best ways to learn new vocabulary is to read as much as possible. This will not only help you to learn new words, but also to understand how they are used in context. A good way to find reading material that is appropriate for your level is to use a site like newsinlevels.com. This site provides news articles that have been graded into three levels – easy, medium and hard. This means that you can find articles that are at the right level for you, and that will help you to learn new vocabulary.

Another great way to learn vocabulary is to watch English-language TV programmes and films. Not only will this help you to improve your listening skills, but you will also hear new words being used in context. If you don’t have access to English-language TV, there are many websites that offer clips of popular programmes, such as YouTube.

Another way to learn vocabulary is to use a dictionary. However, it is important to make sure that you are using a good quality dictionary, such as the Oxford Advanced Learner’s Dictionary. This will ensure that you find definitions that are easy to understand, and that you also see how the words are used in sentences.

Finally, one of the best ways to learn vocabulary is to practice using it yourself. A great way to do this is to keep a notebook with you, and to write down any new words that you hear. You can then look up the words in a dictionary, and try to use them in your own speaking and writing.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider