145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Part 1 – Chủ đề về Thời gian nghỉ ngơi – IELTS Speaking Part 1 Leisure Time

Home - IELTS - IELTS Speaking Part 1 – Chủ đề về Thời gian nghỉ ngơi – IELTS Speaking Part 1 Leisure Time

IELTS Speaking Part 1 – Chủ đề về Thời gian nghỉ ngơi – IELTS Speaking Part 1 Leisure Time

IELTS Speaking Part 1 – Chủ đề về Thời gian nghỉ ngơi – Học cách trả lời các câu hỏi về thời gian nghỉ ngơi trong phần thi nói IELTS của bạn để đạt điểm cao hơn.

(English below)

IELTS Speaking Part 1 – Chủ đề về Thời gian nghỉ ngơi

Giả sử bạn muốn một bài viết thảo luận về việc kỹ năng nói trong IELTS Phần 1: Thời gian giải trí:

IELTS Speaking Phần 1 là tất cả về việc tìm hiểu ứng viên. Giám khảo sẽ hỏi các câu hỏi của ứng viên về bản thân, thói quen hàng ngày, công việc của họ, việc học của họ, v.v. Một trong những chủ đề có thể xuất hiện là thời gian giải trí. Đây là một cơ hội tuyệt vời để ứng cử viên nói về sở thích và sở thích của họ.

Người kiểm tra thường sẽ bắt đầu bằng cách hỏi ứng viên những gì họ muốn làm trong thời gian rảnh. Ứng viên nên cố gắng để cụ thể nhất có thể. Ví dụ, họ có thể nói rằng họ thích chơi tennis, đi dạo, đọc sách, nghe nhạc, xem phim, v.v … Điều quan trọng là phải tránh nói rằng bạn thích làm tất cả mọi thứ, hay không có gì đặc biệt. Điều này sẽ không cung cấp cho giám khảo nhiều để làm việc.

Giám khảo sau đó sẽ yêu cầu ứng cử viên nói về hoạt động giải trí yêu thích của họ. Một lần nữa, ứng viên nên cố gắng cụ thể nhất có thể. Họ có thể nói về lý do tại sao họ thích hoạt động, tần suất họ làm điều đó, nơi họ làm điều đó, v.v.

Sau khi ứng viên đã nói về hoạt động giải trí yêu thích của họ, giám khảo có thể yêu cầu họ so sánh nó với các hoạt động khác. Ví dụ, giám khảo có thể yêu cầu ứng viên so sánh hoạt động yêu thích của họ với một hoạt động khác mà họ không thích lắm. Đây là một cơ hội tuyệt vời để ứng viên thể hiện kỹ năng ngôn ngữ của họ.

Giám khảo cũng có thể hỏi các câu hỏi của ứng viên về kế hoạch tương lai của họ. Ví dụ, giám khảo có thể hỏi ứng viên nếu họ có kế hoạch tiếp tục thực hiện hoạt động yêu thích của họ sau khi họ hoàn thành việc học. Đây là một cơ hội tuyệt vời để ứng cử viên nói về mục tiêu dài hạn của họ.

Tóm lại, IELTS Speaking Phần 1: Thời gian giải trí là một cơ hội tuyệt vời để ứng cử viên nói về sở thích và sở thích của họ. Điều quan trọng là phải cụ thể nhất có thể. Ứng viên càng cụ thể, thì người kiểm tra sẽ càng dễ hiểu họ.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking Part 1 Leisure Time

Assuming you would like an article discussing IELTS Speaking Part 1: Leisure Time:

IELTS Speaking Part 1 is all about getting to know the candidate. The examiner will ask the candidate questions about themselves, their daily routine, their work, their studies and so on. One of the topics that may come up is leisure time. This is a great opportunity for the candidate to talk about their interests and hobbies.

The examiner will usually start by asking the candidate what they like to do in their free time. The candidate should try to be as specific as possible. For example, they could say that they like playing tennis, going for walks, reading, listening to music, watching films, etc. It is important to avoid saying that you like doing “everything” or “nothing in particular”. This will not give the examiner much to work with.

The examiner will then ask the candidate to talk about their favourite leisure activity. Again, the candidate should try to be as specific as possible. They could talk about why they enjoy the activity, how often they do it, where they do it, etc.

After the candidate has talked about their favourite leisure activity, the examiner may ask them to compare it to other activities. For example, the examiner may ask the candidate to compare their favourite activity to another activity that they do not like so much. This is a great opportunity for the candidate to show off their language skills.

The examiner may also ask the candidate questions about their future plans. For example, the examiner may ask the candidate if they plan to continue doing their favourite activity after they finish their studies. This is a great opportunity for the candidate to talk about their long-term goals.

In conclusion, IELTS Speaking Part 1: Leisure Time is a great opportunity for the candidate to talk about their interests and hobbies. The key is to be as specific as possible. The more specific the candidate is, the easier it will be for the examiner to get to know them.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider