145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Đề – Tổng Hợp Các Đề Thi IELTS – IELTS Speaking

Home - IELTS - IELTS Speaking Đề – Tổng Hợp Các Đề Thi IELTS – IELTS Speaking

IELTS Speaking Đề – Tổng Hợp Các Đề Thi IELTS – IELTS Speaking

IELTS Speaking Đề – Tổng Hợp Các Đề Thi IELTS – Tổng hợp các đề thi IELTS Speaking, cùng với các bài tập để tự luyện và cải thiện kỹ năng nói của bạn!

(English below)

IELTS Speaking Đề – Tổng Hợp Các Đề Thi IELTS

IELTS Speaking là một trong bốn mô -đun của bài kiểm tra IELTS. Nó được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật. Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được chia thành ba phần. Trong Phần 1, bạn sẽ trả lời các câu hỏi về bản thân và cuộc sống hàng ngày của bạn. Trong Phần 2, bạn sẽ nói về một chủ đề cụ thể. Trong Phần 3, bạn sẽ có một cuộc thảo luận với giám khảo về một loạt các chủ đề.

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được thực hiện trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo. Bài kiểm tra kéo dài trong khoảng từ 11 đến 14 phút.

Phần 1 – Giới thiệu và Phỏng vấn

Trong phần 1 của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS, giám khảo sẽ hỏi bạn một số câu hỏi về bản thân và cuộc sống hàng ngày của bạn. Phần này của bài kiểm tra kéo dài trong khoảng từ 4 đến 5 phút.

Phần 2 – lượt dài cá nhân

Trong Phần 2 của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS, bạn sẽ được cấp một thẻ với một chủ đề trên đó. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị những gì bạn sẽ nói. Sau đó, bạn sẽ phải nói trong khoảng từ 1 đến 2 phút về chủ đề này.

Phần 3-Thảo luận hai chiều

Trong Phần 3 của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS, giám khảo sẽ hỏi bạn một số câu hỏi khác dựa trên chủ đề trong Phần 2. Phần này của bài kiểm tra kéo dài trong khoảng từ 4 đến 5 phút.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking

IELTS Speaking is one of the four modules of the IELTS test. It is designed to assess your ability to communicate in English in an academic context. The IELTS Speaking test is divided into three parts. In Part 1, you will answer questions about yourself and your everyday life. In Part 2, you will speak about a particular topic. In Part 3, you will have a discussion with the examiner on a range of topics.

The IELTS Speaking test is conducted in a face-to-face interview with an examiner. The test lasts for between 11 and 14 minutes.

Part 1 – Introduction and Interview

In Part 1 of the IELTS Speaking test, the examiner will ask you some questions about yourself and your everyday life. This part of the test lasts for between 4 and 5 minutes.

Part 2 – Individual Long Turn

In Part 2 of the IELTS Speaking test, you will be given a card with a topic on it. You will have one minute to prepare what you are going to say. You will then have to speak for between 1 and 2 minutes on the topic.

Part 3 – Two-way Discussion

In Part 3 of the IELTS Speaking test, the examiner will ask you some further questions which are based on the topic in Part 2. This part of the test lasts for between 4 and 5 minutes.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider