145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking about Films – Film topic IELTS Speaking

Home - IELTS - IELTS Speaking about Films – Film topic IELTS Speaking

IELTS Speaking about Films – Film topic IELTS Speaking

IELTS Speaking about Films – Improve your IELTS speaking skills with tips and practice exercises on the topic of films. Learn how to answer IELTS speaking questions about films to get a higher score.

(English below)

IELTS Speaking about Films

Một bộ phim, còn được gọi là một bộ phim, hình ảnh chuyển động, phim sân khấu hoặc photoplay, là một loạt các hình ảnh tĩnh, khi được chiếu trên màn hình, tạo ra ảo ảnh về hình ảnh chuyển động. (Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí)

IELTS Speaking PHẦN 2 (Thẻ cue)

Nói về một bộ phim mà bạn đã xem mà bạn thích. Bạn nên nói:
-Bộ phim nói về cái gì
-Bạn thích gì về nó
-Who bạn đã thấy nó với

Gần đây tôi đã xem bộ phim “The Shawshank Redemption” và tôi thích nó rất nhiều. Bộ phim kể về một người đàn ông tên Andy Dufresne, người bị buộc tội sai khi giết vợ và người yêu. Anh ta được gửi đến nhà tù bang Shawshank, nơi anh ta kết bạn với một người đàn ông tên là Red. Hai người đàn ông giúp nhau sống sót sau những điều kiện khắc nghiệt của nhà tù.

Tôi thích bộ phim vì nó được làm rất tốt và câu chuyện rất cảm động. Tôi cũng thích các màn trình diễn của các diễn viên, đặc biệt là Tim Robbins và Morgan Freeman. Tôi đã xem bộ phim với bạn bè của tôi, và tất cả chúng tôi đều thích nó.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Film topic IELTS Speaking

A film, also called a movie, motion picture, theatrical film, or photoplay, is a series of still images that, when shown on a screen, create the illusion of moving images.(Wikipedia, the free encyclopedia)

IELTS Speaking Part 2 (Cue Card)

Talk about a film you saw that you liked. You should say:
-What the film was about
-What you liked about it
-Who you saw it with

I recently saw the film “The Shawshank Redemption” and I liked it a lot. The film is about a man named Andy Dufresne, who is wrongly accused of murdering his wife and her lover. He is sent to Shawshank State Prison, where he befriends a man named Red. The two men help each other to survive the harsh conditions of the prison.

I liked the film because it was very well-made and the story was very moving. I also liked the performances of the actors, particularly Tim Robbins and Morgan Freeman. I saw the film with my friends, and we all enjoyed it.

Share:

Leave A Comment

IELTS Speaking about Films – Film topic IELTS Speaking

IELTS Speaking about Films – Improve your IELTS speaking skills with tips and practice exercises on the topic of films. Learn how to answer IELTS speaking questions about films to get a higher score.

(English below)

IELTS Speaking about Films

Một bộ phim, còn được gọi là một bộ phim, hình ảnh chuyển động, phim sân khấu hoặc photoplay, là một loạt các hình ảnh tĩnh, khi được chiếu trên màn hình, tạo ra ảo ảnh về hình ảnh chuyển động. (Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí)

IELTS Speaking PHẦN 2 (Thẻ cue)

Nói về một bộ phim mà bạn đã xem mà bạn thích. Bạn nên nói:
-Bộ phim nói về cái gì
-Bạn thích gì về nó
-Who bạn đã thấy nó với

Gần đây tôi đã xem bộ phim “The Shawshank Redemption” và tôi thích nó rất nhiều. Bộ phim kể về một người đàn ông tên Andy Dufresne, người bị buộc tội sai khi giết vợ và người yêu. Anh ta được gửi đến nhà tù bang Shawshank, nơi anh ta kết bạn với một người đàn ông tên là Red. Hai người đàn ông giúp nhau sống sót sau những điều kiện khắc nghiệt của nhà tù.

Tôi thích bộ phim vì nó được làm rất tốt và câu chuyện rất cảm động. Tôi cũng thích các màn trình diễn của các diễn viên, đặc biệt là Tim Robbins và Morgan Freeman. Tôi đã xem bộ phim với bạn bè của tôi, và tất cả chúng tôi đều thích nó.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Film topic IELTS Speaking

A film, also called a movie, motion picture, theatrical film, or photoplay, is a series of still images that, when shown on a screen, create the illusion of moving images.(Wikipedia, the free encyclopedia)

IELTS Speaking Part 2 (Cue Card)

Talk about a film you saw that you liked. You should say:
-What the film was about
-What you liked about it
-Who you saw it with

I recently saw the film “The Shawshank Redemption” and I liked it a lot. The film is about a man named Andy Dufresne, who is wrongly accused of murdering his wife and her lover. He is sent to Shawshank State Prison, where he befriends a man named Red. The two men help each other to survive the harsh conditions of the prison.

I liked the film because it was very well-made and the story was very moving. I also liked the performances of the actors, particularly Tim Robbins and Morgan Freeman. I saw the film with my friends, and we all enjoyed it.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider