145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Reading Đề Thi & Tài Liệu Học Tập – to test IELTS reading

Home - IELTS - IELTS Reading Đề Thi & Tài Liệu Học Tập – to test IELTS reading

IELTS Reading Đề Thi & Tài Liệu Học Tập – to test IELTS reading

IELTS Reading Đề Thi & Tài Liệu Học Tập – Học cách đọc hiểu và trả lời đề thi IELTS Reading một cách hiệu quả với tài liệu học tập từ chúng tôi.

(English below)

IELTS Reading Đề Thi & Tài Liệu Học Tập

Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS có thể là một triển vọng khó khăn cho nhiều người tham gia thử nghiệm. Tuy nhiên, với một chút chuẩn bị, có thể kiểm tra và nhận được điểm số bạn cần.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS:

1. Làm quen với định dạng thử nghiệm

Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS được chia thành ba phần, mỗi phần có một loại câu hỏi khác nhau. Phần đầu tiên là nhiều lựa chọn, phần thứ hai là câu trả lời ngắn và phần thứ ba là bài luận.

2. Thực hành, thực hành, thực hành

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS là luyện tập càng nhiều càng tốt. Có một số tài nguyên trực tuyến mà bạn có thể sử dụng để thực hành, bao gồm các bài kiểm tra mẫu IELTS.

3. Thời gian của chính mình

Khi bạn đang thực hiện bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS, bạn sẽ được cung cấp một giờ để hoàn thành cả ba phần. Điều quan trọng là thời gian để bạn có thể tăng tốc bản thân và đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi.

4. Đọc kỹ các câu hỏi

Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà những người thực hiện kiểm tra mắc phải là không đọc các câu hỏi một cách cẩn thận. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những gì mỗi câu hỏi đang hỏi trước khi bạn bắt đầu đọc đoạn văn.

5. Trả lời các câu hỏi theo thứ tự

Một sai lầm phổ biến khác là trả lời các câu hỏi theo thứ tự. Điều quan trọng là phải trả lời các câu hỏi theo thứ tự mà chúng được đưa ra. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ câu hỏi nào.

6. Dành thời gian của bạn

Đừng vội vã qua các câu hỏi. Nếu bạn còn thời gian ở cuối, bạn có thể quay lại và kiểm tra câu trả lời của mình. Tuy nhiên, nếu bạn không có thời gian, tốt hơn là nên tiếp tục và quay lại sau.

7. Thực hành trong điều kiện thi

Điều quan trọng là thực hành thực hiện bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS trong điều kiện thi. Điều này có nghĩa là đặt cho mình giới hạn thời gian và làm việc thông qua bài kiểm tra như thể bạn đang thực hiện nó.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể đang trên đường đến bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS.

 

Tags: Reading, IELTS

 


to test IELTS reading

The IELTS reading test can be a daunting prospect for many test takers. However, with a little bit of preparation, it is possible to ace the test and get the score you need.

Here are some tips to help you prepare for the IELTS reading test:

1. Familiarise yourself with the test format

The IELTS reading test is divided into three sections, each with a different question type. The first section is multiple choice, the second is short answer, and the third is essay.

2. Practice, practice, practice

The best way to prepare for the IELTS reading test is to practice as much as possible. There are a number of online resources that you can use to practice, including IELTS sample tests.

3. Time yourself

When you are taking the IELTS reading test, you will be given one hour to complete all three sections. It is important to time yourself so that you can pace yourself and ensure that you have enough time to answer all the questions.

4. Read the questions carefully

One of the most common mistakes that test takers make is not reading the questions carefully. Make sure that you understand what each question is asking before you start reading the passage.

5. Answer the questions in order

Another common mistake is to answer the questions out of order. It is important to answer the questions in the order that they are given. This will help you to save time and ensure that you do not miss any questions.

6. Take your time

Do not rush through the questions. If you have time left at the end, you can go back and check your answers. However, if you do not have time, it is better to move on and come back later.

7. Practice under exam conditions

It is important to practice taking the IELTS reading test under exam conditions. This means setting yourself a time limit and working through the test as if you were taking it for real.

By following these tips, you can be well on your way to acing the IELTS reading test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider