145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Reading: Cách Đối Phó với Tội Phạm – IELTS Reading Crime

Home - IELTS - IELTS Reading: Cách Đối Phó với Tội Phạm – IELTS Reading Crime

IELTS Reading: Cách Đối Phó với Tội Phạm – IELTS Reading Crime

IELTS Reading: Cách Đối Phó với Tội Phạm – Tìm hiểu cách đối phó với các vấn đề tội phạm trong IELTS Reading với bài học này. Tìm hiểu các kỹ năng và các kỹ thuật cần thiết để thành công trong IELTS Reading.

(English below)

IELTS Reading: Cách Đối Phó với Tội Phạm

IELTS Reading tội phạm

Phần Tội phạm kỹ năng đọc trong IELTS là một trong những phần khó khăn hơn trong bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS. Trong phần này, bạn sẽ được yêu cầu đọc một văn bản và trả lời các câu hỏi về nó. Các câu hỏi sẽ dựa trên thông tin được nêu hoặc ngụ ý trong văn bản.

Để làm tốt phần này, bạn sẽ cần có khả năng hiểu ý tưởng chính của văn bản, cũng như các chi tiết và suy luận. Bạn cũng sẽ cần có khả năng lướt qua và quét văn bản một cách nhanh chóng để tìm thông tin bạn cần.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho phần Tội phạm kỹ năng đọc trong IELTS:

– Đọc một loạt các văn bản về các chủ đề khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với các phong cách viết khác nhau và cũng sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng.

– Thực hành lướt qua và quét các văn bản. Khi bạn đang đọc cho niềm vui, hãy cố gắng đọc nhanh để có được ý tưởng chính. Khi bạn đang thực hiện các bài kiểm tra thực hành kỹ năng đọc trong IELTS, hãy đọc các câu hỏi trước và sau đó cố gắng tìm câu trả lời trong văn bản một cách nhanh chóng.

– Hãy chú ý đến từ vựng. Trong phần Tội phạm kỹ năng đọc trong IELTS, bạn sẽ cần có khả năng hiểu các từ và cụm từ cụ thể cho chủ đề tội phạm. Hãy chắc chắn rằng bạn biết ý nghĩa của các từ như sóng tội phạm, lực lượng cảnh sát của người Hồi giáo, và tội phạm hình sự.

– Cẩn thận của bẫy. Sẽ có một số câu hỏi trong phần Tội phạm kỹ năng đọc trong IELTS được thiết kế để lừa bạn. Ví dụ, bạn có thể được hỏi về một chi tiết không thực sự được đề cập trong văn bản. Hãy chắc chắn rằng bạn đọc các câu hỏi một cách cẩn thận và tìm kiếm manh mối trong văn bản có thể giúp bạn trả lời chúng.

Với một số thực hành và chuẩn bị, bạn có thể làm tốt phần tội phạm kỹ năng đọc trong IELTS. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn đọc một loạt các văn bản, thực hành lướt qua và quét, và chú ý đến từ vựng.

 

Tags: Reading, IELTS

 


IELTS Reading Crime

IELTS Reading Crime

The IELTS Reading Crime section is one of the trickier parts of the IELTS Reading test. In this section, you will be asked to read a text and answer questions about it. The questions will be based on information that is stated or implied in the text.

To do well on this section, you will need to be able to understand the main idea of the text, as well as details and inferences. You will also need to be able to skim and scan the text quickly to find the information you need.

Here are some tips to help you prepare for the IELTS Reading Crime section:

– Read a variety of texts on different topics. This will help you get used to different writing styles and will also help you expand your vocabulary.

– Practice skimming and scanning texts. When you are reading for pleasure, try to read quickly to get the main idea. When you are doing IELTS Reading practice tests, read the questions first and then try to find the answers in the text quickly.

– Pay attention to vocabulary. In the IELTS Reading Crime section, you will need to be able to understand words and phrases that are specific to the topic of crime. Make sure you know the meanings of words such as “crime wave”, “police force”, and “criminal”.

– Be careful of traps. There will be some questions in the IELTS Reading Crime section that are designed to trick you. For example, you may be asked about a detail that is not actually mentioned in the text. Make sure you read the questions carefully and look for clues in the text that can help you answer them.

With some practice and preparation, you can do well on the IELTS Reading Crime section. Just make sure you read a variety of texts, practice skimming and scanning, and pay attention to vocabulary.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider