145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn cụ thể và những bí quyết để thành công – Make Writing Task 1

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn cụ thể và những bí quyết để thành công – Make Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn cụ thể và những bí quyết để thành công – Make Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn cụ thể và những bí quyết để thành công – Hãy đọc bài viết này để biết cách làm bài thật chuẩn và hiệu quả trong IELTS Writing Task 1.

(English below)

IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn cụ thể và những bí quyết để thành công

IELTS writing task 1

IELTS writing task 1 là phần đầu tiên của bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS trong đó bạn được yêu cầu mô tả một thông tin trực quan bằng từ ngữ của bạn. Thông tin trực quan có thể ở dạng biểu đồ, biểu đồ, bảng hoặc sơ đồ. Bạn sẽ được cấp một thẻ nhiệm vụ sẽ yêu cầu bạn mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng lời của bạn. Bạn nên dành khoảng 20 phút cho nhiệm vụ này và viết ít nhất 150 từ.

Thành tích công việc

Để có được điểm số cao về thành tích nhiệm vụ cho IELTS writing task 1, bạn phải viết tối thiểu 150 từ và bao gồm thông tin từ tất cả các phần của biểu đồ, biểu đồ hoặc sơ đồ. Bạn cũng nên sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp.

Gắn kết và sự gắn kết

Hai tiêu chí này có liên quan đến việc tổ chức bài luận của bạn và các liên kết giữa các ý tưởng của bạn. Để có được điểm số cao, bài luận của bạn phải được tổ chức tốt và dễ theo dõi. Bạn cũng nên sử dụng một loạt các từ và cụm từ liên kết để kết nối ý tưởng của bạn.

Tài nguyên từ vựng

Tài nguyên từ vựng là về từ vựng bạn sử dụng. Để có được điểm số cao, bạn phải sử dụng một loạt các từ và cụm từ khác nhau, và sử dụng chúng một cách chính xác.

Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác

Tiêu chí này là về ngữ pháp bạn sử dụng. Để có được điểm số cao, bạn phải sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp khác nhau và sử dụng chúng một cách chính xác.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Make Writing Task 1

IELTS Writing Task 1

The IELTS Writing Task 1 is the first section of the IELTS Writing test where you are asked to describe a visual information in your own words. The visual information can be in the form of a graph, chart, table or diagram. You will be given a task card which will ask you to describe, summarise or explain the information in your own words. You should spend about 20 minutes on this task and write at least 150 words.

Task Achievement

To get a high score in Task Achievement for IELTS Writing Task 1, you must write a minimum of 150 words and include information from all parts of the graph, chart or diagram. You should also use a range of vocabulary and grammatical structures.

Coherence and Cohesion

These two criteria are related to the organisation of your essay and the links between your ideas. To get a high score, your essay must be well organised and easy to follow. You should also use a range of linking words and phrases to connect your ideas.

Lexical Resource

Lexical Resource is about the vocabulary you use. To get a high score, you must use a range of different words and phrases, and use them accurately.

Grammatical Range and Accuracy

This criterion is about the grammar you use. To get a high score, you must use a range of different grammatical structures, and use them accurately.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider