145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Luyện thi IELTS Academic và IELTS General – IELTS Academic or General

Home - IELTS - IELTS – Luyện thi IELTS Academic và IELTS General – IELTS Academic or General

IELTS – Luyện thi IELTS Academic và IELTS General – IELTS Academic or General

IELTS – Luyện thi IELTS Academic và IELTS General – Học cách làm bài thi IELTS hiệu quả và có kết quả cao nhất. Tổng hợp các bài thi IELTS mẫu và các tài liệu hữu ích khác.

(English below)

IELTS – Luyện thi IELTS Academic và IELTS General

IELTS Học thuật và IELTS General là hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS. Học thuật IELTS dành cho những người muốn học tại trường đại học, và IELTS General dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Học thuật IELTS được tạo thành từ bốn bài báo: đọc, viết, nghe và nói. IELTS General được tạo thành từ bốn bài báo tương tự, nhưng bài kiểm tra nói là khác nhau.

Các bài đọc và viết là giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành bài đọc và 60 phút để hoàn thành bài viết.

Bài nghe cũng giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS. Bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành bài nghe.

Bài nói là khác nhau đối với IELTS Học thuật và General IELTS. Đối với IELTS, bạn sẽ có một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một người kiểm tra. Đối với IELTS General, bạn sẽ tham gia một cuộc thảo luận nhóm và một cuộc phỏng vấn cá nhân.

Học thuật IELTS dành cho những người muốn học tại trường đại học. Bài kiểm tra nói là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo.

IELTS General dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra nói là một cuộc thảo luận nhóm và một cuộc phỏng vấn cá nhân.

 

Tags: luyện thi IELTS, IELTS

 


IELTS Academic or General

IELTS Academic and IELTS General are the two versions of the IELTS test. IELTS Academic is for those who want to study at university, and IELTS General is for those who want to migrate to an English-speaking country.

IELTS Academic is made up of four papers: Reading, Writing, Listening and Speaking. IELTS General is made up of the same four papers, but the Speaking test is different.

The Reading and Writing papers are the same for both versions of the IELTS test. You will have 60 minutes to complete the Reading paper and 60 minutes to complete the Writing paper.

The Listening paper is also the same for both versions of the IELTS test. You will have 30 minutes to complete the Listening paper.

The Speaking paper is different for IELTS Academic and IELTS General. For IELTS Academic, you will have a face-to-face interview with an examiner. For IELTS General, you will take part in a group discussion and a individual interview.

IELTS Academic is for those who want to study at university. The Speaking test is a face-to-face interview with an examiner.

IELTS General is for those who want to migrate to an English-speaking country. The Speaking test is a group discussion and an individual interview.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider