145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Process Sample – IELTS Writing Process Sample

Home - IELTS - IELTS Writing Process Sample – IELTS Writing Process Sample

IELTS Writing Process Sample – IELTS Writing Process Sample

IELTS Writing Process Sample – Học các bước tiến hành viết IELTS để đạt điểm cao hơn trong kỳ thi IELTS – Học tập để cải thiện các khả năng viết của bạn với bài viết IELTS Writing Process Sample của chúng tôi.

(English below)

IELTS Writing Process Sample

Quy trình kỹ năng viết trong IELTS

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cần thiết cho những người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ muốn học tại các trường đại học nói tiếng Anh. Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được chia thành hai phần: Phần 1, trong đó những người làm bài kiểm tra được yêu cầu viết một bài luận ngắn để trả lời lời nhắc và phần 2, trong đó những người làm bài kiểm tra được đưa ra một lời nhắc bài luận dài hơn và được yêu cầu viết một bài viết Bài luận của ít nhất 250 từ.

IELTS writing phần 1

Trong IELTS writing phần 1, những người làm bài kiểm tra được yêu cầu viết một bài luận ngắn để trả lời lời nhắc. Lời nhắc thường sẽ là một câu hỏi về một chủ đề chung, chẳng hạn như “những ưu điểm và nhược điểm của công nghệ là gì?” hoặc “những lợi ích của tập thể dục là gì?” Những người làm bài kiểm tra được cung cấp một khoảng thời gian giới hạn để lập kế hoạch và viết bài luận của họ, thường là 20 phút.

IELTS writing phần 2

Trong IELTS writing phần 2, những người làm bài kiểm tra được cung cấp một lời nhắc tiểu luận dài hơn và được yêu cầu viết một bài luận ít nhất 250 từ. Lời nhắc thường sẽ là một câu hỏi về một chủ đề cụ thể hơn, chẳng hạn như “Những ưu điểm và bất lợi của mua sắm trực tuyến là gì?” hoặc “Những lợi ích của việc sống trong một thị trấn nhỏ là gì?” Những người làm bài kiểm tra được cung cấp một khoảng thời gian giới hạn để lập kế hoạch và viết bài luận của họ, thường là 60 phút.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing Process Sample

IELTS Writing Process

The International English Language Testing System (IELTS) is an English language proficiency test that is required for non-native English speakers who wish to study at English-speaking universities. The IELTS Writing test is divided into two parts: Part 1, where test-takers are asked to write a short essay in response to a prompt, and Part 2, where test-takers are given a longer essay prompt and are asked to write an essay of at least 250 words.

IELTS Writing Part 1

In IELTS Writing Part 1, test-takers are asked to write a short essay in response to a prompt. The prompt will usually be a question about a general topic, such as “What are the advantages and disadvantages of technology?” or “What are the benefits of exercise?” Test-takers are given a limited amount of time to plan and write their essay, usually 20 minutes.

IELTS Writing Part 2

In IELTS Writing Part 2, test-takers are given a longer essay prompt and are asked to write an essay of at least 250 words. The prompt will usually be a question about a more specific topic, such as “What are the advantages and disadvantages of online shopping?” or “What are the benefits of living in a small town?” Test-takers are given a limited amount of time to plan and write their essay, usually 60 minutes.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider