145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Listening Test – IELTS Listening test

Home - IELTS - IELTS Listening Test – IELTS Listening test

IELTS Listening Test – IELTS Listening test

IELTS Listening Test – Get tips, strategies and practice tests to ace the IELTS Listening Test and get the score you need for your dream career.

(English below)

IELTS Listening Test

Bài kiểm tra IELTS Listening được thiết kế để đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh của bạn. Nó bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Bạn sẽ nghe bốn bản ghi âm và trả lời tổng cộng 40 câu hỏi.

Bài kiểm tra kéo dài trong 30 phút. Bạn sẽ có thêm 10 phút để chuyển câu trả lời của bạn vào bảng câu trả lời.

Mẹo kiểm tra IELTS Listening

1. Lắng nghe bản ghi cẩn thận và cố gắng trả lời các câu hỏi khi bạn nghe. Đừng đợi cho đến khi kết thúc bản ghi để bắt đầu trả lời các câu hỏi.

2. Hãy chú ý đến loại câu hỏi. Một số câu hỏi sẽ yêu cầu bạn xác định thông tin cụ thể, trong khi những người khác sẽ yêu cầu bạn chọn phản hồi tốt nhất từ ​​danh sách các tùy chọn.

3. Nhận thức về giới hạn thời gian. Bạn sẽ có một phút để trả lời từng câu hỏi.

4. Thực hành với các câu hỏi mẫu. Bạn có thể tìm thấy các câu hỏi thực hành trên trang web của IELTS.

5. Thư giãn và làm hết sức mình.

 

Tags: Listening, IELTS

 


IELTS Listening test

The IELTS Listening test is designed to assess your ability to understand spoken English. It consists of four sections, each with 10 questions. You will listen to four recordings and answer a total of 40 questions.

The test lasts for 30 minutes. You will have an additional 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet.

IELTS Listening test tips

1. Listen to the recording carefully and try to answer the questions as you listen. Do not wait until the end of the recording to start answering the questions.

2. Pay attention to the question type. Some questions will ask you to identify specific information, while others will ask you to select the best response from a list of options.

3. Be aware of the time limit. You will have one minute to answer each question.

4. Practice with sample questions. You can find practice questions on the IELTS website.

5. Relax and do your best.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider