145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Hướng dẫn Speaking IELTS – Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm – Instructions Speaking IELTS

Home - IELTS - Hướng dẫn Speaking IELTS – Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm – Instructions Speaking IELTS

Hướng dẫn Speaking IELTS – Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm – Instructions Speaking IELTS

Hướng dẫn Speaking IELTS – Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm – Học cách nói chuyện trong kỳ thi IELTS hiệu quả với những bài hướng dẫn và cẩm nang từ chuyên gia.

(English below)

Hướng dẫn Speaking IELTS – Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm

IELTS Speaking – Hướng dẫn

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được chia thành ba phần. Trong phần đầu tiên, bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi chung về bản thân và cuộc sống của bạn. Trong phần thứ hai, bạn sẽ được yêu cầu nói về một chủ đề cụ thể. Trong phần thứ ba, bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi về ý kiến ​​của bạn về các chủ đề khác nhau.

Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị cho mỗi phần. Bạn sẽ được cấp một thẻ với chủ đề cho phần thứ hai và danh sách các câu hỏi cho phần thứ ba. Bạn sẽ có thể mang theo thẻ này khi bạn đi kiểm tra.

Bài kiểm tra sẽ được ghi lại.

Phần 1

Trong phần này, giám khảo sẽ hỏi bạn một số câu hỏi chung về bản thân và cuộc sống của bạn.

Bạn nên trả lời những câu hỏi này đầy đủ nhất có thể.

Cố gắng đưa ra các ví dụ để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

Phần 2

Trong phần này, bạn sẽ được cung cấp một chủ đề và bạn sẽ được yêu cầu nói về nó trong một phút.

Bạn sẽ được cấp một thẻ với chủ đề và một danh sách các câu hỏi.

Bạn nên sử dụng tất cả các câu hỏi để giúp bạn cấu trúc cuộc nói chuyện của bạn.

Hãy nhớ bao gồm một số ví dụ trong cuộc nói chuyện của bạn.

Phần 3

Trong phần này, giám khảo sẽ hỏi bạn một số câu hỏi về ý kiến ​​của bạn về các chủ đề khác nhau.

Bạn nên trả lời những câu hỏi này đầy đủ nhất có thể.

Cố gắng đưa ra các ví dụ để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Instructions Speaking IELTS

IELTS Speaking – Instructions

The IELTS Speaking test is divided into three sections. In the first section, you will be asked some general questions about yourself and your life. In the second section, you will be asked to speak about a particular topic. In the third section, you will be asked some questions about your opinions on various topics.

You will have one minute to prepare for each section. You will be given a card with the topic for the second section and a list of questions for the third section. You will be able to take this card with you when you go to the test.

The test will be recorded.

Section 1

In this section, the examiner will ask you some general questions about yourself and your life.

You should answer these questions as fully as possible.

Try to give examples to support your answers.

Section 2

In this section, you will be given a topic and you will be asked to speak about it for one minute.

You will be given a card with the topic and a list of questions.

You should use all the questions to help you structure your talk.

Remember to include some examples in your talk.

Section 3

In this section, the examiner will ask you some questions about your opinions on various topics.

You should answer these questions as fully as possible.

Try to give examples to support your answers.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider