145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Hướng Dẫn Để Đạt Kết Quả Cao Trong Thi – Write Introduction

Home - IELTS - IELTS – Hướng Dẫn Để Đạt Kết Quả Cao Trong Thi – Write Introduction

IELTS – Hướng Dẫn Để Đạt Kết Quả Cao Trong Thi – Write Introduction

IELTS – Hướng Dẫn Để Đạt Kết Quả Cao Trong Thi – Tìm hiểu về các kỹ năng quan trọng cần thiết để thi IELTS và cách để đạt được kết quả cao nhất trong kì thi.

(English below)

IELTS – Hướng Dẫn Để Đạt Kết Quả Cao Trong Thi

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được thiết kế để đánh giá một loạt các kỹ năng viết, bao gồm cả việc bạn viết giới thiệu tốt như thế nào. Bài kiểm tra được chia thành hai phần: Phần 1, đánh giá khả năng viết giới thiệu của bạn và Phần 2, đánh giá khả năng viết một đoạn văn chính của bạn.

Để viết một giới thiệu tốt, bạn cần có khả năng xác định các điểm chính của câu hỏi tiểu luận và để hiểu nhiệm vụ mà bạn đang được yêu cầu làm. Bạn cũng cần có khả năng lập kế hoạch bài luận của mình để lập luận của bạn rõ ràng và mạch lạc.

Bước đầu tiên để viết một lời giới thiệu tốt là đọc kỹ câu hỏi bài luận. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những gì câu hỏi đang yêu cầu bạn làm. Nếu bạn không chắc chắn, hãy hỏi giáo viên hoặc gia sư của bạn để làm rõ.

Một khi bạn có một sự hiểu biết tốt về câu hỏi bài luận, bạn cần bắt đầu lập kế hoạch bài luận của mình. Bắt đầu bằng cách động não các ý tưởng và sau đó tổ chức chúng thành một kế hoạch. Kế hoạch của bạn nên bao gồm một giới thiệu, một cơ thể chính và một kết luận.

Phần giới thiệu là phần quan trọng nhất trong bài luận của bạn. Đây là nơi bạn cần tạo ấn tượng đầu tiên tốt và thuyết phục người đọc rằng bài luận của bạn đáng để đọc. Bạn cần thu hút sự chú ý của người đọc với một câu mở đầu mạnh mẽ, và sau đó bạn cần giải thích các điểm chính của bài luận của bạn.

Cơ thể chính là nơi bạn phát triển lập luận của bạn và hỗ trợ quan điểm của bạn với bằng chứng. Mỗi đoạn nên tập trung vào một ý tưởng chính. Bạn cần đảm bảo rằng lập luận của bạn rõ ràng và dễ theo dõi.

Kết luận là nơi bạn tóm tắt lập luận của bạn và để lại cho người đọc một suy nghĩ cuối cùng. Bạn cần đảm bảo rằng kết luận của bạn cũng mạnh như giới thiệu của bạn.

Một khi bạn đã lên kế hoạch cho bài luận của mình, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu viết. Hãy nhớ đọc lại bài luận của bạn một cách cẩn thận trước khi bạn gửi nó.

IELTS writing mẹo

Nếu bạn đang đấu tranh để viết một lời giới thiệu tốt, hãy thử sử dụng trích dẫn hoặc thống kê để thu hút sự chú ý của người đọc. Bạn cũng có thể thử hỏi một câu hỏi.

 

Tags: IELTS

 


Write Introduction

The IELTS Writing test is designed to assess a wide range of writing skills, including how well you write an introduction. The test is divided into two parts: Part 1, which assesses your ability to write an introduction, and Part 2, which assesses your ability to write a main body paragraph.

To write a good introduction, you need to be able to identify the main points of the essay question and to understand the task that you are being asked to do. You also need to be able to plan your essay so that your argument is clear and coherent.

The first step in writing a good introduction is to read the essay question carefully. Make sure that you understand what the question is asking you to do. If you are unsure, ask your teacher or tutor for clarification.

Once you have a good understanding of the essay question, you need to start planning your essay. Begin by brainstorming ideas and then organise them into a plan. Your plan should include an introduction, a main body, and a conclusion.

The introduction is the most important part of your essay. This is where you need to make a good first impression and convince the reader that your essay is worth reading. You need to grab the reader’s attention with a strong opening sentence, and then you need to explain the main points of your essay.

The main body is where you develop your argument and support your points with evidence. Each paragraph should focus on one main idea. You need to make sure that your argument is clear and easy to follow.

The conclusion is where you summarise your argument and leave the reader with a final thought. You need to make sure that your conclusion is just as strong as your introduction.

Once you have planned your essay, you are ready to start writing. Remember to proofread your essay carefully before you submit it.

IELTS Writing Tip

If you’re struggling to write a good introduction, try using a quotation or a statistic to grab the reader’s attention. You could also try asking a question.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider