145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học Phí Ôn Thi IELTS – IELTS exam review fee

Home - IELTS - Học Phí Ôn Thi IELTS – IELTS exam review fee

Học Phí Ôn Thi IELTS – IELTS exam review fee

Học Phí Ôn Thi IELTS – Tìm hiểu tất cả về học phí ôn thi IELTS và cách tốt nhất để tối ưu hóa kết quả thi của bạn!

(English below)

Học Phí Ôn Thi IELTS

Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế cần thiết cho nhiều chương trình đại học và giấy phép chuyên nghiệp. Bài kiểm tra IELTS có một khoản phí đánh giá tách biệt với phí đăng ký thử nghiệm. Phí xem xét được sử dụng để trang trải chi phí của các giám khảo IELTS, những người xem xét hiệu suất của người làm bài kiểm tra và cung cấp phản hồi. Phí xem xét cũng được sử dụng để trang trải chi phí cho các tài liệu và quản trị thử nghiệm IELTS. Phí đánh giá kỳ thi IELTS là $ 200 USD. Phí xem xét được thanh toán khi người làm bài kiểm tra đăng ký cho kỳ thi IELTS. Phí xem xét kỳ thi IELTS không được hoàn lại.

Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra quan trọng đối với nhiều người muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS được sử dụng để đo kỹ năng tiếng Anh của một người. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra IELTS được ghi theo thang điểm 0-9. Điểm số 0-4 được coi là người không sử dụng, 5-6 là người mới bắt đầu, 7-8 là một trung gian và 9 là một chuyên gia. Thử nghiệm IELTS có giá trị trong hai năm.

Phí đánh giá kỳ thi IELTS được sử dụng để trang trải chi phí của các giám khảo IELTS, những người xem xét hiệu suất của người làm bài kiểm tra và cung cấp phản hồi. Phí xem xét cũng được sử dụng để trang trải chi phí cho các tài liệu và quản trị thử nghiệm IELTS. Phí đánh giá kỳ thi IELTS là $ 200 USD. Phí xem xét được thanh toán khi người làm bài kiểm tra đăng ký cho kỳ thi IELTS. Phí xem xét kỳ thi IELTS không được hoàn lại.

Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra quan trọng đối với nhiều người muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS được sử dụng để đo kỹ năng tiếng Anh của một người. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra IELTS được ghi theo thang điểm 0-9. Điểm số 0-4 được coi là người không sử dụng, 5-6 là người mới bắt đầu, 7-8 là một trung gian và 9 là một chuyên gia. Thử nghiệm IELTS có giá trị trong hai năm.

 

Tags: IELTS

 


IELTS exam review fee

The IELTS exam is an international English language test that is required for many university programs and professional licenses. The IELTS test has a review fee that is separate from the test registration fee. The review fee is used to cover the cost of IELTS examiners who review the test taker’s performance and provide feedback. The review fee is also used to cover the cost of IELTS test materials and administration. The IELTS exam review fee is $200 USD. The review fee is paid when the test taker registers for the IELTS exam. The IELTS exam review fee is not refundable.

The IELTS exam is an important test for many people who want to study or work in an English-speaking country. The IELTS test is used to measure a person’s English language skills. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. The IELTS test is scored on a scale of 0-9. A score of 0-4 is considered a non-user, 5-6 is a beginner, 7-8 is an intermediate, and 9 is an expert. The IELTS test is valid for two years.

The IELTS exam review fee is used to cover the cost of IELTS examiners who review the test taker’s performance and provide feedback. The review fee is also used to cover the cost of IELTS test materials and administration. The IELTS exam review fee is $200 USD. The review fee is paid when the test taker registers for the IELTS exam. The IELTS exam review fee is not refundable.

The IELTS exam is an important test for many people who want to study or work in an English-speaking country. The IELTS test is used to measure a person’s English language skills. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. The IELTS test is scored on a scale of 0-9. A score of 0-4 is considered a non-user, 5-6 is a beginner, 7-8 is an intermediate, and 9 is an expert. The IELTS test is valid for two years.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider